POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ 1 

LATA 1917-1939 TOM III
 


Przemyśl 2001, ss. 220

ISBN 83-913511-3-0

 


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

7

  Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane 
dokumenty

11

  Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

12

  Dokumenty

15

  Spis dokumentów

198

  Indeks osób

212