pnu8

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 3

LATA 1945-1991 TOM I

Przemyśl 2016, s. 308

 

ISBN 978-83-60374-23-8

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

19

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

19

Dokumenty

23

Opis publikacji w języku ukraińskim

261

Wykaz wykorzystanej przy opracowaniu dokumentów literatury

273

Indeks miejscowości

277

Indeks osób w języku polskim

281

Indeks osób w języku rosyjskim

289

Ukraińskojęzyczny spis dokumentów

297