pnu8

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 3

LATA 1945-1991 TOM II

Przemyśl 2017, s. 354

 

ISBN 978-83-60374-24-5

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

50

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

50

Dokumenty

53

Opis publikacji w języku ukraińskim

279

Wykaz wykorzystanej przy opracowaniu dokumentów literatury

315

Indeks miejscowości

325

Indeks osób w języku polskim

329

Indeks osób w języku rosyjskim

337

Ukraińskojęzyczny spis dokumentów

345