POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1 

LATA 1917-1939 TOM VI
 


Przemyśl 2012, s. 384

ISBN 978-83-60374-06-1

 

 

     

 

    

 


SPIS TREŚCI:

   Przedmowa

7

   Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane     dokumenty

24

   Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

24

 Dokumenty

33

 Spis dokumentów

359

 Indeks miejscowości

363

 Indeks osób

367