POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1

LATA 1917-1939 TOM VII

Przemyśl 2014, s. 350

ISBN 978-83-60374-06-1

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

29

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

29

Dokumenty

39

Polskojęzyczny spis dokumentów

311

Ukraińskojęzyczny spis dokumentów

317

Indeks miejscowości

323

Indeks osób w języku polskim

326

Indeks osób w języku rosyjskim

337