POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1

LATA 1917-1939 TOM VIII

Przemyśl 2014, s. 400

ISBN 978-83-60374-06-1

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

32

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

32

Dokumenty

39

Streszczenie tematyki publikacji w jezyku ukraińskim

335

Wykaz wykorzystanej przy opracowaniu dokumentów literatury

351

Indeks miejscowości

355

Indeks osób w języku polskim

358

Indeks osób w języku rosyjskim

368

Spis dokumentów

389