pnu9m1.jpg

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1

LATA 1917-1939 TOM IX

Przemyśl 2019, s. 394

ISBN 978-83-60374-32-0

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

15

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

15

Dokumenty

21

Opis publikacji w języku ukraińskim

341

Wykaz wykorzystanej przy opracowaniu dokumentów literatury

355

Spis dokumentów w języku ukraińskim

351

Indeks miejscowości

365

Indeks osób w języku polskim

369

Indeks osób w języku rosyjskim lub ukraińskim

381