POLSKA - UKRAINA. 1000 LAT SĄSIEDZTWA

pod redakcją Stanisława Stępnia

Tom 1: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym,

Przemyśl 1990, stron 286

ISSN 0867-1060

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

Stanisław Stępień - Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa

9

Chrzest Rusi i jego znaczenie dla narodu ukraińskiego

Stefan Zabrowarny - Historyczna doniosłość chrztu Rusi Kijowskiej

39

Michał Łesiów - Język cerkiewnosłowiański a rozwój ukraińskiego językaliterackiego

51

Feliks Rosca - Wkład metropolity Piotra Mohyły w kulturę religijną Rusi Kijowskiej

59

Jan Jarco - Cześć Matki Bożej na Rusi

65

Stefan Kozak - Spadkobiercy Cyryla i Metodego

77

Chrześcijaństwo na pograniczu polsko-ukraińskim

Andrzej Koperski - Źródła archeologiczne od początków chrześcijaństwa w Przemyślu

97

August S. Fenczak - Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu za Władysława Jagiełły. Wybrane Problemy

105

Zdzisław Budzyński - Sieć parafialna prawosławnej diecezji przemyskiej na przełomie XV i XVI wieku. Próba rekonstrukcji na przykładzie rejestrów podatkowych ziemi przemyskiej i sanockiej

135

Elżbieta Piwowar - Pierwszy synod unicki eparchii przemyskiej (1693)

157

August S. Fenczak - Z dziejów inicjatyw polskich na rzecz uregulowania stosunków między obrządkami Kościoła katolickiego - "artykuły" arcybiskupa lwowskiego Jana Skarbka z 1714 roku

167

Jan Kazimierz Szeptycki - Gdy w rodzinie ważyły się losy syna... Rzecz o Romanie Marii Aleksandrze Szeptyckim późniejszym greckokatolickim metropolicie Andrzeju w świetle dokumentów rodzinnych

181

Jarosław Moklak - Aspekty polityczne życia religijnego Ukraińców w Galicji. Ekspansja prawosławia rosyjskiego

199

Stanisław Stępień - Życie religijne społeczności ukraińskiej w II Rzeczypospolitej

207

Mieczysław Jabłoński - Greckokatolicka diecezja przemyska w latach 1918-1939

229

Ks. Teodor Majkowicz - Kościół greckokatolicki w PRL

251

Jan Musiał, Stan prawny i sytuacja faktyczna świątyń unickich na terenie diecezji przemyskiej w latach 1945-1985

257

Andrzej Chodkiewicz, Kult Cyryla i Metodego na ziemiach polskich

263

Jerzy Bartmiński, Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza. polsko-ukraińskiego

271