POLSKA - UKRAINA. 1000 LAT SĄSIEDZTWA

pod redakcją Stanisława Stępnia

Tom 3: Studia z dziejów greckokatolickiej diecezji przemyskiej,

Przemyśl 1996, stron 334

ISSN 0867-1060

Nakład wyczerpany

 

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa, czyli studia z dziejów polsko-ukraińskiego sąsiedztwa tom 3 (Ryszard Łużny)

7

List Apostolski Jana Pawła II na 400-lecie unii brzeskiej

13

***

August S. Fenczak - Wokół początków bizantyńsko-słowiańskiego biskupstwa w Przemyślu. Kwestia istnienia organizacji diecezjalnej w Księstwie Przemyskim (koniec XI i pierwsza połowa XII wieku)

21

Ks. Stanisław Nabywaniec - Diecezja przemyska obrządku wschodniego w okresie sporów prawosławo-unickich

39

Włodzimierz Pajtasz - Historyczne znaczenie dzieła biskupa Inocentego Winnickiego

51

Jarosław Isajewycz - Bractwa cerkiewne w diecezjach przemyskich obrządku wschodniego w XVI-XVIII wieku

63

Romuald Biskupski - Ikona Matki Boskiej "Myłoserdia Dweri" w cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu

75

Ks. Tadeusz Śliwa - Greckokatolicka diecezja przemyska w XVIII w.

79

Józef Półćwiartek - Parafie greckokatolickie diecezji przemyskiej w XVIII w. Stan organizacyjny, pozycja gospodarcza i społeczna

91

Witold Kołbuk - Granice i sieć parafialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVII i XIX w.

101

Ks. Stanisław Nabywaniec - Recepcja reform kościelnych cesarza Józefa II w greckokatolickiej diecezji przemyskiej

127

Mieczysław J. Adamczyk - Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1772-1868

165

Stefan Zabrowarny - Dzieło biskupa Jana Śnigurskiego

165

Tomasz Stryjek - Czasopisma religijne i narodowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w XIX i XX wieku

177

Stanisław Stępień - Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918-1939

191

Anna Krochmal - Stosunki międzywyznaniowe i międzyobrządkowe w parafiach greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918-1939

219

Krzysztof Z. Nowakowski - Apostolska Administracja Łemkowszczyznyw latach 1934-1947

231

Dariusz Iwaneczko - Biskup Jozafat Kocyłowski (1876-1947). Życie i działalność

247

Andrij Krawczuk - Charakterystyka etyki chrześcijańskiej biskupa Jozafata Kocyłowskiego w świetle jego nauczania pasterskiego

261

Iwan Biłas - Likwidacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz tragiczne losy jej ordynariusza bp. Jozafata Kocyłowskiego w kontekście polityki wyznaniowej ZSRR

277

Orest Maciuk - Źródła do dziejów eparchii przemyskiej w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie

291

Źródła do dziejów reaktywowania i organizacji struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1989-1996 (Stanisław Stępień)

297

Życiorysy: arcybiskupa Jana Martyniaka i biskupa Teodora Majkowicza

329