STANISŁAW STĘPIEŃ

POMARAŃCZOWA REWOLUCJA
KALENDARIUM I DOKUMENTY WYBORÓW PREZYDENCKICH
 NA UKRAINIE W 2004 ROKU

ISBN 83-60374-05-8

Nakład wyczerpany
 

 

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie, czyli jak Ukraińcy poczuli, że są narodem

7

Kalendarium (16 stycznia 2004 – 23 stycznia 2005)

21

Dokumenty (23 czerwca 2004 – 23 stycznia 2005)

173

Aneksy

1. Wyniki głosowania na prezydenta Ukrainy w poszczególnych obwodach i miastach wydzielonych w dniu 26 grudnia 2004 roku

305

2. Obwody wyborcze za granica Ukrainy oraz uzyskane tam wyniki głosowania w dniu 26 grudnia 2004 roku

306

3. Wyniki głosowania na prezydenta w dniu 26 grudnia 2004 r. w poszczególnych miastach Ukrainy

309

4. Informacje na temat misji i obserwatorów zagranicznych (głosowanie w dniu 26 grudnia 2004 r.)

324

5. Biogramy ukraińskich polityków

328

6. Informacja na temat związku ludowego „Nasza Ukraina”

345

Posłowie

349

Nota źródłowo-bibliograficzna

351

Indeks osobowy

357