KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA
ŚRODOWISKO RODZINNE, ŻYCIE I DZIEŁO

praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Stępnia

Przemyśl 1995, stron 256

ISBN 83-901158-5-9

Nakład wyczerpany

 

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

7

Środowisko rodzinne książąt Sapiehów

Józef T. Frazik - Zamek w Krasiczynie

11

August S. Fenczak - Z przeszłości Krasiczyna (przyczynki do dziejów założeń rezydencji magnackiej i miasta)

33

August S. Fenczak - Krasiczyn - nowe gniazdo rodowe kodeńskiej linii książąt Sapiehów

43

Beata Szybka - Z dziejów biblioteki Sapiehów w Krasiczynie

59

Stanisław Stępień - Sapiehowie a obrządki wschodnie Kościoła katolickiego

65

*

Stefan Kieniewicz - Wspomnienia z pobytu w Krasiczynie

81

Życie i dzieło Adama Stefana Kardynała księcia Sapiehy

Ks. Jerzy Wolny - Z badań nad życiem i działalnością biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy

87

Ks. Józef Wołczański - Adam Stefan Sapieha w korespondencji z biskupami Galicji (Małopolski) w latach 1900-1939

93

Roman M. Zawadzki - Biskup Adam Stefan Sapieha podczas pierwszej wojny światowej

143

Ks. Adam Szal - Działalność delegacji przemyskiej Książęco-Bikupiego Komitetu w okresie pierwszej wojny światowej

151

Ks. Jan Boćkowski CSMA - Biskup krakowski Adam Stefan Sapieha a Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

157

Ks. Bolesław Kumor - Arcybiskup Adam Stefan Sapieha jako metropolita Krakowski

163

Ks. Jerzy Wolny - Cztery wizyty kardynała Adama Stefana Sapiehy w Watykanie w latach 1946-1959

169

Janusz Polaczek - Adama Stefana Sapiehy wizerunki artystyczne. Notka bibliograficzna

199