Anna Siciak

 DRUKI PRZEMYSKIE 1754 - 1939. 

Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, 

Przemyśl 2002, s. 428.

ISBN 83-913511-6-5

 

Praca stanowi zestawienie opisów bibliograficznych książek i broszur, a także roczników, kalendarzy, sprawozdań oraz schematyzmów i katalogów wydanych drukiem w Przemyślu w okresie od drugiej połowy XVIII w. do wybuchu II wojny światowej. Bibliografię poprzedza omówienie działalności wydawniczej i drukarskiej zawierające wiele nieznanych dotąd informacji dotyczących przemyskiego rynku wydawniczego.SPIS TREŚCI:

WSTĘP

9

 

CHARAKTERYSTYKA RUCHU WYDAWNICZEGO  W PRZEMYŚLU  
W LATACH 1754-1939

17

WYKAZ SKRÓTÓW

95

DZIAŁ OGÓLNY

101

Informatory

101

Kalendarze

108

Metrologia

113

Bibliografia. Katalogi

113

Bibliotekarstwo

115

Organizacje. Stowarzyszenia

116

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA

119

Filozofia

119

Ontologia

121

Astrologia i okultyzm

121

Psychologia

122

RELIGIA I TEOLOGIA

123

Pismo Święte

123

Teologia dogmatyczna

123

Maria Matka Jezusa Chrystusa

125

Święci i błogosławieni

126

Katechizm

129

Obrona wiary

131

Teologia praktyczna

131

Teologia moralna

131

Rozmyślania religijne

132

Modlitewniki

132

Hymny chrześcijańskie. Pieśni religijne

137

Wewnętrzne życie religijne (modlitwa, pielgrzymka)

139

Teologia pastoralna

151

Kazania

157

Listy pasterskie

169

Kościoły chrześcijańskie

175

Kościół a sprawy społeczne

175

Papiestwo. Watykan

175

Encykliki, bulle, dekrety papieskie

177

Synody plenarne, prowincjonalne, diecezjalne, regionalne

177

Organizacja i administracja kościelna

178

Dekanat. Parafia

180

Schematyzmy

186

Liturgia

200

Przedmioty kultu religijnego

216

Sakramenty

217

Akcja Katolicka

217

Stowarzyszenia i organizacje katolickie

218

Katechetyka

225

Ogólna historia Kościołów chrześcijańskich

226

Zakony i Zgromadzenia

226

Dzieje ogólne Kościoła rzymskokatolickiego

228

Religie niechrześcijańskie

229

Religie pogańskie. Judaizm

229

NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA

233

Ogólne zagadnienia społeczne

233

Polityka

237

Partie i ruchy polityczne

238

Organizacje polityczne i paramilitarne

238

Harcerstwo

241

Ekonomia. Gospodarka

242

Zagadnienia ekonomiczne ogólne

242

Formy organizacyjne działalności gospodarczej

244

Kasy oszczędnościowe i banki

245

Kasy zapomogowo-pożyczkowe

250

Towarzystwa kredytowe

251

Prawo

254

Administracja publiczna

260

Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

264

Opieka społeczna. Ubezpieczenia

265

Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Nauki moralne

266

Organizacja wychowania i nauczania. Organizacja szkolnictwa

273

Dzieje szkolnictwa

273

Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor

297

Obyczaje towarzyskie

297

MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE

299

NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO

303

Medycyna

303

Inżynieria. Technika w ogólności.

306

Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla.

309

Gospodarstwo domowe. Roboty ręczne.

312

Organizacja handlu, transportu, łączności.  
 Księgarstwo. Działalność wydawnicza. Drukarstwo.

316

Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Księgarstwo.

316

Poczta.

317

Różne rodzaje przemysłu i rzemiosła.

317

SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT.

321

Rzeźbiarstwo. Rysunek. Rzemiosło artystyczne. Malarstwo.

321

Fotografia. Kinematografia.

322

Muzyka.

322

Rozrywki. Teatr. Zabawy. Gry. sport.

327

JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA.

329

Językoznawstwo. Języki.

329

Historia literatury.

334

Poezja.

346

Utwory dramatyczne.

360

Literatura piękna polska: powieści, nowele, opowiadania

362

Literatura piękna obca: powieści, nowele, opowiadania

367

Literatura dla dzieci i młodzieży

372

Humoreski. Satyry. Parodie.

373

GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA.

375

Geografia. Opisy krajów. Podróże

375

Genealogia

377

Pamiętniki. Autobiografie

378

Historia

379

Archiwistyka. Archiwa

388

historia regionów i miejscowości.

389

WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY

399

INDEKS AUTORSKI

407

INDEKS WYDAWCÓW, NAKŁADCÓW I WSPÓŁTWÓRCÓW KSIĄŻEK

415