przekład Jana Wagilewicza


SŁOWO O PUŁKU IGOROWYM


Przemyśl 1999, ss. 152

ISBN 83-909229-5-9

(nakład wyczerpany)

 SPIS TREŚCI:

Od wydawcy (Stanisław Stępień)

5

"Słowo o wyprawie Igora" - jego przekłady, parafrazy i opracowania z pierwszej połowy XIX w. Rękopis Jana Wagilewicza (Oleg Kupczyński)

7

 

Słowo o pułku Igorowym

 

                Wstęp

47

                Tekst: Słowo o pułku Igorowym

61

                Przypiski

75

 

Opowieść o pułku Igorowym

123

Pieśń o pułku Igorowym

135