STUDIA PRZEMYSKIE 

TOM 2

Przemyśl 2004, s. 176.

ISSN 1234-8953

 SPIS TREŚCI:

 

Do Szanownych Czytelników

7

 

Artykuły

 

August Fenczak, „Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś dzień”, czyli o przeszłości przemyskich żydów i o ich ocalałych nagrobkach

              9

Jerzy Motylewicz, Społeczności etniczne w miastach województwa ruskiego w XVI-XVIII wieku

          13

Jacek Krochmal, Bożnice i cmentarze żydowskie na terenie rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w połowie XVIII wieku

           27

Anna Siciak, Przemyskie drukarnie w latach 1754-1939

37

Klaus Bachmann, Twierdza Przemyśl jako teren działań szpiegowskich na rzecz Rosji w przededniu I wojny światowej

          61

Ryszard Tłuczek, Samorząd miasta Przemyśla w latach 1933-1939 (w świelte prasy lokalnej) .

          69

Dariusz Iwaneczko, Stan wojenny w Przemyślu

75

 

Materiały

 

O. Albin Sroka OFM, Podziemia kościoła Fraciszkanów-Reformatów w Przemyślu jako miejsce wieczornego spoczynku duchowieństwa i świeckich

          95

Barbara Betlej, Uwagi o gospodarczej roli miast w dobrach Lubomirskich w XVII i XVIII wieku

         137

Stanisław Stępień, Nieznany plan miasta Przemyśla z 1800 roku

145

Edward Pietraszek , Wspomnienia hrabiny Ilki Künigl-Ehrenburg z oblężenia Przemyśla w latach 1914-1915

        153

Maciej Dalecki, Rozwój urbanistyczny Przemyśla wedłyg projektu z 1927 roku ....

177

Jerzy A. Radomski, Generałowie Wojska Polskiego związani z Przemyślem w latach Drugiej Rzeczypospolitej

        185

Aleksander Kolańczuk, Generałowie Ukraińskiej Republiki Ludowej związani z Przemyślem w latach Drugiej Rzeczypospolitej

        195

Leszek Gondek, Samodzielny referat Informacyjny DOK X w Przemyślu. Struktura, wyposażenie i działalność w przededniu wybuchu wojny 1939 roku

        203

Wacław Wierzbieniec, Źródła do dziejów Żydów przemyskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w archiwach Lwowa

        213

Zbigniew Biliński, Służba sanitarna w Przemyślu w latach 1975-2000

221

 

Materiały do słownika biograficznego

 

Krzysztof Kaczmarski, Włodzimierz Bilan (1903-1951)

225

Józef Frankiewicz, Kazimierz Brzeziński (1866-1924) 

230

Zbigniew K. Wójcik, Zygmunt Zdzisław Felczyński (1910-1981)

236

 

Recenzje i omówienia

 

Franciszek Leśniak, Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI-pierwsza połowa XVII wieku), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1999, – Marta Romanowska

 

243

Андрій Заяць, Урбанізційний процес на Волині в ХVІ  першій половині  XVII століття, Львівський Університет ім. Івана Франка, Інститут Історичних Досліджень, Серія Монографічна, Львів – 2003, – Włodzimierz Buczko

 

245

August Stanisław Fenczak, Śliwnica. Szkice z dziejów wsi i parafii, Krasiczyn 2000, wyd. Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina w Krasiczynie. – Michał Łesiów

        248

Pamiętam każdy dzień. Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej, red. John J. Hartman i Jacek Krochmal. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Remembrance and Reconciliation Inc. Ann Arbor. Przemyśl 2000, oraz równoległy tekst angielski: I remember every day..., – Edward Pietraszek .

 

        250

Pamięć – Memory, oprac. Łukasz K. Biedka, Jacek Szwic, Piotr Szwic, Yale J. Reisner, Richard J. Reisner, Wydawnictwo San-Set, Przemyśl 2002, – Krzysztof Bortnik

 

266

Grzegorz Klebowicz, Przegląd ważniejszych publikacji dotyczących ziemi przemyskiej wydanych w latach 1999-2002

        273