STUDIA 
POLSKO-UKRAIŃSKIE
 

TOM 1

Przemyśl 2006 s. 296.

ISSN 1896-2319

 SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

9

 

POLSKO-UKRAIŃSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE

 

Hryhorij Piwtorak, Ukraińsko-polskie relacje etniczne i językowe na przestrzeni wieków

13

Ołena Szelążyk-Komenda, Wernyhora – ukraiński wieszcz w twórczości Franciszka Rawity Gawrońskiego i innych pisarzy polskich

 

19

*

Lidia Kornij, Ukraińsko-polskie kontakty muzyczne w XVI-XVII wieku

33

Marija Zahajkewycz, Inspiracje polskie w twórczości Mychajła Werbyckiego

39

Olga Popowicz, Pieśni solowe Stanisława Ludkiewicza

45

Ewa Nidecka, Krytyka muzyczna Stanisława Ludkiewicza na przykładzie twórczości Jana Galla

 

49

Lubomyra Jarosewycz, Salomea Kruszelnicka na łamach niektórych polskich publikacji

 

53

Lubow Kyjanowska, Elementy narodowe i uniwersalne w indywidualnym stylu Mykoły Kołessy

 

59

Bohdana Filc, Koncertowa, kompozytorska i muzykologiczna działalność wykładowców Wyższego Instytutu Muzycznego im. M. Łysenki we Lwowie i jego filii w pierwszej połowie XX wieku (do września 1939 roku)

 

 

67

Ewa Nidecka, Rozwój muzyki rozrywkowej we Lwowie w pierwszej połowie XX wieku

 

79

Stanisław Stępień, Życie muzyczne Ukraińców w Drugiej Rzeczypospolitej

85

Aleksander Kolańczuk, Wkład ukraińskiej emigracji politycznej w popularyzowanie muzyki i pieśni ukraińskich w Polsce międzywojennej

 

105

Wasyl Słobodian, Drewniane cerkwie z murowanym prezbiterium na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej

 

127

Stanisław Szuro, Powstanie gmachu Sejmu Krajowego we Lwowie (budynek obecnego Uniwersytetu Lwowskiego)

 

135

 

DZIEJE POLSKO-UKRAIŃSKICH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH

 

Adam Białoń, Wpływ ugody Badeni – Romańczuk na polsko-ukraińskie relacje polityczne w Galicji na łamach krakowskiego „Czasu”

 

145

Jarosław Papuha, Kwestia głodu na Ukrainie w kontekście stosunków polsko-radzieckich i dążeń do polsko-ukraińskiego porozumienia w latach trzydziestych okresu międzywojennego

 

 

175

Ołeksandr Rublow, Konsulat ZSRR we Lwowie w latach 1927-1939: łącznik między dwiema Ukrainami czy bolszewicka ekspozytura?

 

191

 

MATAERIAŁY DO DZIEJÓW NAUKI
NA POGRANICZU POLSKO-UKRAIŃSKIM

 

Jurij Smirnow, Pierwsze kobiece „viniae legendi” z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Lwowskim. Karolina Lanckorońska – uczona i mecenas sztuki

 

225

 

BIOGRAMY

 

CHAMBREZ Ignacy – Mychajło Kril

DUBANOWICZ-SAS Edward Ignacy – Zbigniew K. Wójcik

HAСQUET Baltazar– Mychajło Kril

ŁAWROWSKI Joan (Jan) – Stanisław Stępień

MASCIUCH Wasylij (Bazyli) – Stanisław Stępień

MOHYLNICKI Joan (Jan) – Bohdan M. Biłyj

SCHORR Mojżesz – Wacław Wierzbieniec

233

235

241

243

246

249

252

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

 

Володимир Евтух, Етносуспільні процеси в Україні. Можливості наyкових інтерпретацій [Wołodymyr Jewtuch, Etnospołeczne procesy na Ukrainie. Możliwości naukowych interpretacji], Видавничий дім „Cтилос”, Київ 2004 – Walter Żelazny

 

 

257

Ewa Michna, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, Kraków 2004 – Anna Krochmal

 

 

 

260

Ewa Nidecka, Twórczość polskich kompozytorów Lwowa a ukraińska szkoła kompozytorska (1792-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005 – Olga Popowicz

 

 

264

Ярема Якубяк, Микола Лисенко і Станіслав Людкевич [Jarema Jakubiak, Mykoła Łysenko i Stanisław Ludkiewicz], wyd. Львівська держ. музична академія ім. М.В.Лисенкa, Наукове товариство ім. Шевченка, Львів 2003 – Ewa Nidecka

 

 

265

Daniel Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, z francuskiego przełożył Krzysztof Rutkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005 – Stanisław Stępień

 

 

266

Czesław Partacz, Krzysztof Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej, wyd. Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2003 – Jan Pisuliński

 

 

270

Augustyn Babiak, De la légitimité d’un Patriarcat ukrainien [O legitymizmie ukraińskiego patriarchatu], Wydawnictwo „Missioner”, Lyon-Lviv 2004 – Walter Żelazny

 

277

*

Książki nadesłane

283