"STUDIA PRZEMYSKIE"

TOM 1

Przemyśl 1993, stron 218

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne

7

ARTYKUŁY

August S. Fenczak, Stanisław Stępień - Przemyśl jako regionalne centrum administracyjne - zarys dziejów

9

Józef T. Frazik, Wojciech Frazik - Stan badań nad urbanistyką, architekturą i budownictwem starego miasta Przemyśla (do roku 1991)

49

Anna Łosowska - Oprawa i znaki wodne kodeksu "Liber legum"

63

Jerzy Motylewicz - Straty i zniszczenia wojenne oraz klęski elementarne w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w pierwszej połowie XVIII wieku

71

Jerzy Kołodziej - Zarys dziejów poczty przemyskiej (do roku 1918)

85

Stefan Zabrowarny - Rozwój rzemiosła i przemysłu w obwodzie przemyskim w pierwszej połowie XIX wieku

125

Zbigniew Biliński - Z dziejów służby sanitarnej w Przemyślu

139

Ryszard Tłuczek - Samorząd miasta Przemyśla w latach 1918-1933

149

Maciej Dalecki - Nieruchomości w posiadaniu Żydów przemyskich według stanu z 1932 roku

161

Jan Rożański - Działalność niemieckiej Tajnej Policji Państwowej (gestapo) na terenie Przemyśla i okolicy

171

MATERIAŁY

Wacław Wierzbieniec - Losy przemyskich Żydów podczas II wojny światowej w relacjach świadków (z Archiwum Yad Washem w Jerozolimie)

195

RECENZJE

L. Hauser - Monografia miasta Przemyśla, wyd. 2, Przemyśl 1991 - (Jacek Krochmal)

209

Z dziejów oświaty w Galicji. praca pod red. A. Meissnera, Rzeszów 1989 - (Roman Pelczar)

210

Nowe publikacje albumowe o Przemyślu i ziemi przemyskiej - (Janusz Polaczek)

213