tradycja008a.jpg

 

CHRISTOPHER HANN, STANISŁAW STĘPIEŃ

 

 

TRADYCJA A TOŻSAMOŚĆ

 

 

WYWIADY Z PRZEDSTAWICIELAMI

MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

W PRZEMYŚLU W LATACH 1996-1998

 

PRZEMYŚL 2006

ISBN 83-60374-10-4

s. 420

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE (Stanisław Stępień)                                                                                7

WYKAZ RESPONDENTÓW                                                                                               16

WYWIADY:

1.         Środowisko rodzinne, doświadczenia życiowe, wysiedlenia, akcja „Wisła”            17

2.         Powroty w strony rodzinne                                                                                      143

3.         Wpływ religii na świadomość narodową                                                                 169

4.         Odbudowa życia społecznego mniejszości ukraińskiej po 1989 roku.

            Sytuacje konfliktowe i konfliktogenne                                                                    279

5.         Otwartość na inne grupy narodowe                                                                         363

POSŁOWIE (Christopher Hann)                                                                                        405

INDEKS MIEJSCOWOŚCI                                                                                               409

NOTKA O AUTORACH                                                                                                   413