ukraina.jpg

Stanisław Stępień

UKRAINOZNAWSTWO
MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII
PUBLIKACJE WYDANE NA UKRAINIE W LATACH 1996-1998


Przemyśl 1999, ss. 224      ISBN 83-909299-6-7

 

 

 

A. Publikacje ogólnoinformacyjne

I. Bibliografie

II. Encyklopedie, leksykony, informatory, katalogi

II. Organizacja i dzieje nauki

IV. Archiwoznawstwo i bibliotekoznawstwo

 

B. Poszczególne dziedziny nauki

I. Filozofia, etyka, logika

II. Religioznawstwo

III. Socjologia

IV. Politologia

V. Prawo

VI. Archeologia

 

VII. Historia

1. Historiografia i historiozofia

2. Źródła, materiały dokumentalne

3. Wspomnienia, dzienniki, listy i inne materiały o charakterze osobistym

4. Materiały o charakterze biograficznym

5. Opracowania ogólne: syntezy, zarysy, prace zbiorowe, słowniki

6. Poszczególne okresy dziejów

7. Publikacje dotyczące niektórych dziedzin w dziejach Ukrainy

VIII. Nauki pomocnicze historii

 

IX. Dzieje kultury i sztuki

1. Opracowanie ogólne

2. Opracowanie szczegółowe

X. Oświata i wychowanie

XI. Etnografia. Folklor

XII. Literaturoznawstwo. Historia literatury

XIII. Językoznawstwo

XIV. Geografia

XV. Demografia

XVI Varia