ustawy.jpg

 

Bp Innocenty WINNICKI

Ustawy rządu duchownego i inne pisma biskupa Innocentego Winnickiego

 

wydawca: Południowo-Wschodni

Instytut Naukowy w Przemyślu

Przemyśl 1998, s. 108

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Biskup Innocenty Winnicki i jego dzieło - (Stanisław STĘPIEŃ)

5

Nota edytorska

35

Ustawy rządu duchownego

39

Nauka każdemu chrześcijaninowi albo sposób dysponowania się na śmierć

67

Listy pasterskie

83

List do nieznanego hierarchy Kurii Rzymskiej w sprawie Katechizmu

99