waglewiczm.jpg

 

 

 

JAN DALIBOR WAGILEWICZ

 

PISARZE POLSCY RUSINI

Przemyśl 1996, stron 318

ISBN 83-901158-9-1

 

Nakład wyczerpany

 

                                                                              SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

5

CZĘŚĆ I. POLSCY PISARZE RUSINI

Piotr Arkudiusz

24

Łazarz Baranowicz

30

Jan Berkowski

40

Jerzy Bołaban (Bałaban)

43

Teodor Bołaban (Bałaban)

43

Teodozy Borowik

44

Chrystof Broński

44

Szymon Budny

45

Hilarion Denisowicz

46

Alekisy Dubowicz

49

Jan Dubowicz

53

Paweł Dymitrowicz

63

Piotr Fiedorowicz

63

Ignacy Filipowicz

67

Joannicjusz Galatowski

67

Michał Hacki

95

Konstanty Iwanicki

97

Atanazy Kalnofojski

98

Leoncjusz Karpowicz

106

Eustachy Kisiel

107

Leon Łukasz Kiszka

107

Jerzy Koniski

113

Zachariasz Kopysteński

116

Jerzy Korciusz

120

Sylwester Kossow

120

Jan Kreczmer

128

Wawrzyniec Krzyczkowski

132

Porfiriusz Kulczycki

133

Ignacy Kulczyński

133

Marcin Kulczyński

134

Pantalion Kulczyski

134

Teofan Leontowicz

135

Piotr Mohyła

135

Joachim Eliasz Morochowski

149

Andrzej Mużyłowski

153

Józef Narolski

156

Jerzy Niemierzyc

156

Pachomiusz Ohilewicz

157

Jan Oleszewski

161

Pachomiusz Wojna-Orański

161

Filip Orlik

163

Józef Piętkiewicz

164

Hipacy Adam Pociej

164

Jakub Dusza Podhorecki

176

Donat Popielewicz

176

Józef Welamin Jan Rucki

177

Teofil Rutka

183

Leon Kreuza- Rzewuski

189

Kasian Kalikst Sakowicz

195

Atanazy Sielawa

210

Teodor Skumiłowicz- Tyszkiewicz

212

Aleksander Slachtowicz

217

Meleciusz Maksym Smotrycki

217

Cyryl Trankwilion Stawrowiecki

244

Ignacy Stebelski

245

Jakub Susza

245

Tymoteusz Symonowicz

249

Tymoteusz Szczurowski

249

Wawrzyniec Zyzani- Tustanowski

255

Porfiriusz Ważyński

256

Józef Wereszczyński

256

Cyprian Żochowski 

257

 CZĘŚĆ II. PISARZE ŁACIŃSCY RUSINI

 

Joannicjusz Basilowicz

260

Georgius Bołaban (Bałaban)

268

Simeon Budny

268

Joannicjusz Galatowski

268

Innocentius Gizel

269

Josephus Isakowicz

270

Theodorus Jętkiewicz

270

Leo Kiszka

271

Ignatius Kulczyński

271

Michael (Manasia) Maximowicz

271

Theofanus Prokopowicz

272

JosephusWelamin Rucki

273

TheodorusSkuminowicz

273

Alexander Slachtowicz

274

Meletius Smotrzycki

274

Jacobus Susza

274

Josephus Wereszczyński

276

Adam Zernikau

277

Słownik najczęściej występujących osób oraz terminów

279

Streszczenie w języku ukraińskim

309