O. RAFAŁ WOŹNIAK OFM

PRZEMYŚL W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 
W RELACJI KRONIKARZA KLASZTORU FRANCISZKANÓW-REFORMATÓW


Przemyśl 1998, ss. 112

ISBN 83-901158-2-4

 Nakład wyczerpany.

 


SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA

3

 

O. RAFAŁ WOŹNIAK (1884 -1950)

6

 

NOTA EDYTORSKA

9

 

W PRZEDEDNIU WOJNY

11

 

WYBUCH WOJNY. ZAJĘCIE PRZEMYŚLA PRZEZ WOJSKA NIEMIECKIE

20

 

OKUPACJA SOWIECKA

28

 

WYBUCH WOJNY SOWIECKO-NIEMIECKIEJ

75

 

POWTÓRNE ZAJĘCIE PRZEMYŚLA PRZEZ NIEMCÓW.

 OKUPACJA HITLEROWSKA

77

 

„WYZWOLENIE" MIASTA PRZEZ WOJSKA SOWIECKIE

105

 

KONIEC WOJNY

107