Czasopisma dostępne w bibliotece Instytutu

 

Jęz. polski i inne alfabetem łac.

 

 

ACTA MEDIAEVALIA

ACTA MUSICOLOGICA

ACTA POLONIAE HISTORICA

ACTA POLONO-RUTHENICA

ACTA SCANSENOLOGICA

ACTA UNIVERSITAS WRATISLAVIENSIS

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI

AKTA TOMICIANA

AKTA TOWARZYSTWA HISTORYCZNO-LITERACKIEGO W PARYŻU

ALLGEMEINS REICHS-GESETZ UND REGIERUNSBLATT FUR DAS KAISERTHUM OESTERREICH (POWSZECHNY DZIENNIK PRAW PAŃSTWA I RZĄDU CESARSTWA AUSTRIACKIEGO)

ALMA MATER

ALMANACH ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY

ALMANACH DIECEZJALNY

ALMANACH HISTORYCZNY

ALMANACH POLONII

ALMANACH STASZOWSKI

ALMANACH UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКИЙ АЛЬМАНАХ

ALTERNATIVE

AMERICAN POLITICAL SCIENSE REVIEW

ANALECTA CRACOVIENSIA

ANEKS, KWARTALNIK POETYCZNY

ANNALES UNIVERSITAS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

ANNALS OF THE WORLD LEMKOS FEDERATION

ANNUARIO

ANTEMURALE

ANTROPOLOGY TODAY

ANTYFON / АНТИФОН

ANTYK

ARBORETUM BOLESTRASZYCE

ARCANA

ARCHEION

ARCHEOLOGY

ARCHIV FÜR SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTEMATERIAŁY DO HISTORII ŚLĄSKIEGO KOŚCIOŁA

ARCHIVES IN GERMANY

ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE

ARCHIWISTA: BIULETYN STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH

ARCHIWUM EMIGRACJI

ARKA

ARTLINE

ATENEUM KAPŁAŃSKIE

AWAZYWYZ

BAROK

BELLONA (MIESIĘCZNIK WOJSKOWY)

BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE

BIBLIOTEKA ZAKŁADU NAUKOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH

BIBLIOTHECA HISTORICO ROMANA

BIESIADA KRZEMIENIECKA

BIESZCZAD

BIULETYN BIBLIOGRAFICZNY

BIULETYN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS

BIULETYN BIURA DS. MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH PRZY MINISTERSTWIE KULTURY I SZTUKI

BIULETYN FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE

BIULETYN GŁÓWNEJ KOMISJI BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU IPN

BIULETYN HISTORII SZTUKI

BIULETYN HISTORYKÓW LITERATUR ZACHODNIOSŁOWIAŃSKICH

BIULETYN INFORMACYJNY (KWARTALNIK)

BIULETYN INFORMACYJNY AK

BIULETYN INFORMACYJNY KONGRESU POLONII NIEMIECKIEJ

BIULETYN INFORMACYJNY M. JAROSŁAWIA

BIULETYN INFORMACYJNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW LUDOWYCH

BIULETYN INFORMACYJNY STUDIÓW Z DZIEJÓW STOSUNKÓW POLSKO-RADZIECKICH

BIULETYN INFORMACYJNY ZARZĄDU MUZEÓW I OCHRONY ZABYTKÓW

BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

BIULETYN KOŁA LWOWIAN

BIULETYN NUMIZMATYCZNY

BIULETYN OŚRODKA KULTURY WSI ZMW

BIULETYN POLITYCZNY

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

BIULETYN POLSKO-UKRAIŃSKI

BIULETYN RADY ARTYSTYCZNEJ ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

BIULETYN SOCJALISTYCZNY

BIULETYN SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

BIULETYN WEWNĘTRZNY STOWARZYSZENIA PAX

BIULETYN WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ

BIULETYN ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

BIULETYN ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO

BORUSSIA

BULLETIN DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT WARSCHAU

BULLETIN SIMON DUBNANO INSTITUT

BULLETIN: HARVARD UNIVERCITY – UKRAINIAN

BUNT MŁODYCH DUCHEM

CAHIERS D’ETUDES JUIVES

CASOPIS MATICE MORAWSKI

CHRZEŚCIJANIN A WSPÓŁCZESNOŚĆ

CHRZEŚCIJANIN W ŚWIECIE

CIUS

COLLECTANEA EX ARCHIVO COLLEGI IURIDICI

COLLEGIUM POLONORUM

COLLOQIA COMMUNIA

CONCILIUM

CONSENSUS

CRACOVIA/LEOPOLIS

CURRENDA

CZASOPISM NAUKOWY KSIĘGOZBIORU PUBLICZNEGO, IMIENIA OSSOLIŃSKICH

CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE

CZASOPISMO ZAKŁADU NAUKOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH

CZASY NOWOŻYTNE

DAS WORT

DAWNA SZTUKA

DIALOG

DIALOGI (BIULETYN POLSKO-UKRAIŃSKI)

DIRECTORIUM

DOKUMENTACJA PRASOWA

DOLNY ŚLĄSK

DROGA

DROGI POLSKIE

DZIEJE NAJNOWSZE

DZIŚ

EAST EUROPEAN JEWISH AFFAIRS

ECHA

ELPIS

ETNOGRAFIA POLSKA

EUHEMER

EURAZJA

FILOMATA

FOLIA HISTORYCA

FORUM

FRAZA

FULBRICHT

GŁOS BUNDU

GŁOS NAUCZYCIELA

GŁOS POLONII

GŁOS RZESZOWA

GONIEC PRZEWORSKI

GRECKOKATOLICKI CERKOWNYJ KALENDAR

GREGORIANA

GREKOKATOLICY

HALICZANIN

HANSISCHE GESCHICHTSBLÄTTER

HARVARD UKRAINIAN STUDIES

HEIMATKALENDER DER BESSARABIENDEUTSCHEN

HEUREKA PROBLEMY SPOŁECZNEGO RUCHU NAUKOWEGO

HISTORIA MILITARS

HISTORIA. DAS GROSSE MAGAZIN FÜR GESCHICHT

HISTORYKA. STUDIA METODOLOGICZNE

HUMANIORA BIULETYN

HUTCHINSONS PICTORIAL HISTORY OF THE WAR

IDEOLOGIA I POLITYKA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

INFORMATOR WSCHODNI

INSPIRACJE

JAHRBUCH DER ALBERTUS-UNIVERSITÄT ZU KÖNIGSBERG/PR

JAHRBUCH DER GESELLSCHAFT FÜR DIE GESCHICHTE DES PROTESTANTISMUS IN OESTERREICH

JAHRBUCH DER UKRAINEKUNDE

JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE DER HEIMATVERTRIEBENEN

JAHRBÜCHER FÜR GESCHICHTE OSTEUROPAS

JAHRBÜCHER FÜR KULTUR UND GESCHICHTE DER SLAVEN

JAROSŁAWSKI ROCZNIK ARMII KRAJOWEJ

JOURNAL OF UKRAINIAN STUDIES

JUTRZENKA

KADET

KAFKA

KAMENA

KAMETON

KARTA

KAЛOФѠNIA

KIELECKIE STUDIA HISTORYCZNE

KOMBATANT

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE

KONTAKT

KOŚCIÓŁ I PRAWO

KRAKOWSKIE ZESZYTY UKRAINOZNAWCZE

KRASNOGRUDA

KRESOWE STANICE

KRESY – KWARTALNIK LITERACKI

KRESY POŁUDNIOWO-WSCHODNIE

KRESY W LITERATURZE

KRONIKA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

KRONIKA RADY SZKOLNEJ KRAJOWEJ

KRYNICA

KRYTYKA: KWARTALNIK POLITYCZNY

KULTURA

KULTURA-OŚWIATA-NAUKA

KURIER WSCHODNI

KWARTALNIK EDUKACYJNY

KWARTALNIK GORLICKI

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW

KWARTALNIK HISTORYCZNY

KWARTALNIK MUZEALNY

KWARTALNIK NAUKOWY

KWARTALNIK NAUKOWY INSTYTUTU EMIGRACYJNEGO

KWARTALNIK RZESZOWSKI

L’OSSERRATORE ROMANO

LATOPIS BOJKOWSZCZYZNY

LETTERATURE DI FRONTIERA

LIETUVIU ATGIMIMO ISTORIJOS STUDIJOS

LISTY

LITUANICE

LUD

LWÓW I KRESY

ŁACINA W POLSCE

MAGURY

MAŁOPOLSKIE STUDIA HISTORYCZNE

MATERIAŁY I SPRAWOZDANIA RZESZOWSKI OŚRODEK ARCHEOLOGICZNY W LATACH 1976-1979

MATERIAŁY MUZEALNE BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

MATERIAUX PAUR L’HISTOIRE DE NOTRE TEMPS

MAX PLANCK INSTITUTE FOR SOCIAL ANTROPOLOGY

MEDIAEVALIA UCRAINICA: МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ ІДЕЙ

MESTO V STREDNEJ EUROPE

MIDRASZ PISMO ŻYDOWSKIE

MILITARIA, POLITYKA. ROCZNIK WOJSKOWO-POLITYCZNY 1960-1961

MILLET ALMANACH TATARÓW POLSKI, LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY

MISCELLANEA HISTORICO – ARCHIVISTICA

MITROPA

MÓWIĄ WIEKI

MUSICA ANTIQUA

MUSICA GALICIANA

MUSICA HUMANA

MUZEUM

MY CHCEMY BOGA

MYŚL KONSERWATYWNA

NA RUBIEŻY

NASZ UNIWERSYTET

NASZA PRZESZŁOŚĆ

NASZE DROGI

NATIONALITIES PAPERS

NATO

NEW EASTERN EUROPE

NIEPODLEGŁOŚĆ

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ

NOWA EUROPA WSCHODNIA

NOWE DROGI

NOWE KONTRASTY

NOWY PROMETEUSZ

NOWY PRZEGLĄD

OBÓZ

OCHRONA ZABYTKÓW

OLSZTYŃSKIE STUDIA NIEMCOZNAWCZE

ORIENS

ORZEŁ BIAŁY

OST EUROPA

ÖSTERREICH POLEN

ÖSTERREICHISCHE OST HEFTE

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH – ANALIZY

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH – DOKUMENTY

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH – WIADOMOŚCI

PALESTRA

PAMIĘĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PEREGRINUS CRACOVIENSIS

PO ZIEMI

POLEN WOCHENSCHRIFT FUR POLNISCHE INTERESSEN

POLITYKA POLSKA

POLSKA W EUROPIE

POLSKA-IZRAEL

POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY

POLSKI ŻOŁNIERZ PRAWOSŁAWNY

POSŁANIEC ŚW. GRZEGORZA

PRACE HISTORYCZNE

PRACE HISTORYCZNO-ARCHIWALNE

PRACE HISTORYCZNO-ARCHIWALNE

PRACE HUMANISTYCZNE

PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ

PRACE OSW

PRAWDA

PRAWO I KOŚCIÓŁ

PREMISLIA CHRISTIANA

PRINCIPIA

PRO CHRISTO

PROBLEMY EUROPY WSCHODNIEJ

PROBLEMY SPOŁECZNEGO RUCHU NAUKOWEGO

PROFILE

PROLETARYAT

PRZEDŚWIT

PRZEGLĄD ANTROPOLOGICZNY

PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY

PRZEGLĄD ARCHIWALNY

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY

PRZEGLĄD HISTORYCZNY

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY

PRZEGLĄD JUDAISTYCZNY

PRZEGLĄD KRESOWY

PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY

PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI

PRZEGLĄD ROBOTNICZY

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

PRZEGLĄD SĄDOWY I ADMINISTRACYJNY

PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY

PRZEGLĄD TYGODNIOWY

PRZEGLĄD WSCHODNI

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY

PRZEGLĄD WSZECHPOLSKI

PRZEGLĄD ZACHODNI

PRZESZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI

PRZEWODNIK NAUKOWO-LITERACKI

REFORMACJA W POLSCE

REGION LUBELSKI

RES HISTORICA

RES PUBLICA

RESEARCH INSTITUTE CENTERS FOR PLURALISM

RESOVIA SACRA

ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

ROCZNIK BIBLIOTEKI NAUKOWEJ PAU I PAN W KRAKOWIE

ROCZNIK BIBLIOTEKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

ROCZNIK CHEŁMSKI

ROCZNIK DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

ROCZNIK DZIEJÓW RUCHU MŁODOWIEJSKIEGO

ROCZNIK DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

ROCZNIK EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLSKICH I UKRAIŃSKICH UNIWERSYTETÓW

ROCZNIK GIMNAZJALNY I LO W PRZEMYŚLU

ROCZNIK HISTORYCZNY RUCHU MŁODZIEŻOWEGO

ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

ROCZNIK LUBACZOWSKI

ROCZNIK LUBELSKI

ROCZNIK LWOWSKI

ROCZNIK MUZEUM KULTURY ŁEMKOWSKIEJ W ZYNDRANOWEJ

ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W RZESZOWIE (PRACE HISTORYCZNE)

ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W RZESZOWIE (PRACE Z HISTORII OŚWIATY I WYCHOWANIA)

ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W RZESZOWIE (PRACE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE)

ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO

ROCZNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE

ROCZNIK RUSKIEJ BURSY

ROCZNIK WARSZAWSKI

ROCZNIK WSCHODNI

ROCZNIK ZAKŁADU NAUKOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH (ROCZNIK OSSOLINEUM)

ROCZNIK ZAMOJSKI

ROCZNIK ZARZĄDU POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE

ROCZNIK ZARZĄDU POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE

ROCZNIKI BIBLIOTECZNE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

ROCZNIKI BIESZCZADZKIE

ROCZNIKI HISTORYCZNE

STUDIA HISTORYCZNE

TEKA FILARECKA

TEKA HISTORYKA

TEKA KOMISJI POLSKO-UKRAIŃSKICH ZWIĄZKÓW KULTUROWYCH

TEKI ARCHIWALNE

TEKI HISTORYCZNE

THE POLISH REVIEW

THE SLAVIC AMERICAN REVIEW

THE SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW

THE UKRAINIAN REVIEW

TRANSODRA EKSTRA

TRIBÜNE

TYGIEL KULTURY

UKRAINICA CANADIANA

UKRAINICA POLONICA

UNCAPTIVE MINDS

W DRODZE

W KRĘGU KULTURY LITEWSKIEJ

WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE

WARSZAWSKIE ZESZYTY UKRAINOZNAWCZE

WIADOMOŚCI BIRCZAŃSKIE

WIADOMOŚCI HISTORYCZNO-DYDAKTYCZNE

WIADOMOŚCI MAŁOPOLSKIE

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE

WIADOMOŚCI POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE PRZEWORSKA

WIERCHY

WIEŚCI KRASICZYŃSKIE

WISТІ APOSTOLSKOJ ADMINISTRACIJ ŁEMKOWSZCZYNY

WOJSKO I WYCHOWANIE

WOJSKOWY PRZEGLĄD HISTORYCZNY

WROCŁAWSKIE STUDIA WSCHODNIE

ZAPIS

ZAPISKY KATEDRY ČESKOSLOVENSKYCH DĔJN A ARCHIVNINO STUDIO

ZE SKARBCA KULTURY

ZESZYTY DOKUMENTACJI POLITYCZNEJ

ZESZYTY DOKUMENTACJI ŚKSZ

ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ

ZESZYTY HISTORYCZNE

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII SZTABU GENERALNEGO IM. GEN. BRONI KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE KUL

ZESZYTY NAUKOWE STUDENCKIEGO KOŁA UKRAINOZNAWCZEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZESZYTY WOJSKOWEJ AKADEMII POLITYCZNEJ

ZIEMIA CZERWIEŃSKA

ZNAK

ZWIĄZEK KADETÓW

ZWYCIĘŻYMY. BIULETYN PRACY POLITYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA OFICERÓW OKRĘGU WOJSKOWEGO

ŻIM. ŻYCIE I MYŚL

ŻOŁNIERZ POLSKI

ŻYCIE PRZEMYSKIE

ŻYCIE SŁOWIAŃSKIE

 

 

Jęz. ukraiński i inne cyrylicą

 

АВАНГАРД

АЛМАНАХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ

АНТ

АРХІВИ УКРАЇНИ

АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС

БЕСІДА

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

БЮЛЕТЕНЬ РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

БЮЛЕТЕНЬ СОЮЗУ БУВШИХ УКРАЇНСЬКИХ ВОЯКІВ У КАНАДІ

ВЕСНІК БЕЛАРУСКАГА ЕКЗАРХАТА

ВИЗВОЛЬНИЙ ШЛАХ

ВІДНОВА

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ВІРУЮ

ВІСНИК ЗАКЕРЗОННЯ

ВІСНИК ІНСТИТУТУ УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВІСНИК ЛЮБАЧІВЩИНИ

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (СЕРІЯ ІСТОРИЧНА)

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ

ВІСНИК МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНІСТІВ

ВІСНИК МІСЯЧНИК ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, НАУКИ І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ

ВІСНИК НТШ

ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВОЄННА ІСТОРІЯ

ВОЛИНЬ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

ВРЕМЯ ИСКАТЬ

ВСЕДЕРЖАВНИЙ РУСИНСЬКИЙ ВІСНИК

ГАЛИЦЬКА БРАМА

ГАЛИЧИНА

ГАЛІЦІЯ

ГЕНЕЗА

ГЕНЕЗА-ЕКСПЕРТ

ГЕНС

ГОЛОКОСТ І СУЧАСНІСТЬ

ГОЛОС КАРПАТ

ГРОШІ

ДЕРЖАВНІСТЬ

ДЗВОНИ

ДІАЛОГ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК

ДОБРИЙ ПАСТИР

ДРОГОБИЦЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК

ДУХ І ЛІТЕРА

ДУШПАСТЫРЬ

ЕГУЛЕЦЬ

ЕЙДОС

ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС

ЕПОХА

ЄВШАН-ЗІЛЛЯ

ЖОВТЕНЬ

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПAТРИАРХИИ

ЖУРНАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦІИ

ЗА СОБОРНІСТЬ

ЗАГОРОДА – ZAHORODA

ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ

ЗАХІДНЬОКАНАДСЬКИЙ ЗБІРНИК

ЗБІРНИК ПРАЦЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ ПЕРІОДИКИ

ЗБІРНИК ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

ЗЕРНА

ЗНАК. ВІСНИК УКРАЇНСЬКОГО ГЕРАЛЬДИЧНОГО ТОВАРИСТВА

ЗУСТРІЧІ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ЗАКЕРЗОННЯ

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ

ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІСТОРІЯ

КАТАКОМБНА ЦЕРКВА

КИЇВСЬКА СТАРОВИНА

КИЇВСЬКА ЦЕРКВА

КОЛЕКЦІЯ РУКОПИСІВ ТА АРХІВІВ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

КРАЄЗНАВСТВО

КРАКІВСЬКІ ОБРІЇ

КРАСНЫЙ АРХИВ

ЛАВРА

ЛИТОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСНИК

ЛІТОПИС БОЙКІВЩИНИ

ЛІТОПИС БОРЩІВЩИНИ

ЛІТОПИС КНИГ. ДЕРЖАВНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНИ

ЛІТОПИС КОЛОЖИНСЬКИЙ

ЛІТОПИС ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ

МАГІЛЕУСКАЯ НАУНІНА

МАНДРІВЕЦЬ

МИСТЕЦТВО

МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ

МІЖ СУСІДАМИ

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ

МІСІОНАР

МОВОЗНАВСТВО

МОЛОДА НАЦІЯ АЛЬМАНАХ

МУЗИКА

НАД БУГОМ І НАРВОЮ

НАРОДОЗНАВЧІ ЗОШИТИ

НАУКА І КУЛЬТУРАУКРАЇНА

НАУКОВИЙ ВІСНИК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО КЛУБУ (НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК УКРАИНСКОГО КЛУБА)

НАУКОВИЙ ВІСНИК УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК УКРАИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ІСТОРІЯ)

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК. ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ІВАН ОГІЄНКО І СУЧАСНА НАУКА ТА ОСВІТА

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК. УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У США

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

НАУКОВІ ЗАПИСКИ (WISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN)

НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ

НАУКОВІ ЗОШИТИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НАУКОВІ ПРАЦІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВІ ПРАЦІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВІ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

НАЦІОНАЛІСТИ

НАША ДОРОГА

НАША КУЛЬТУРА

НАША ПРАВДА

НАША ЦЕРКВА

НЕЗАЛЕЖНИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС

НЕОПАЛИМА КУПИНА

НИВА

НОВА ПОЛЬЩА

НОВА УКРАЇНА (NOWA UKRAINA)

НОВА ХВИЛЯ

НОBІ ШЛЯХИ

НОВИНИ З АКАДЕМІЇ

ОБІЖНИЙ ЛИСТ

ОСНОВА

ОСТРОЗЬКА ДАВНИНА

ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ

ПАТРІАРХАТ

ПІВДЕННИЙ АРХІВ

ПІК

ПОЛІТИЧНА ДУМКА

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА

ПРАВОСЛАВНИЙ ГОЛОС ЛЮБЛИНА

ПРАВОСЛАВНЬІЙ ВІСНИК

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ СЛОВЯНОЗНАВСТВА

ПРОСЦЕНІУМ

РІДНА МОВА

РІЧ: ЕКОНОМІКА КУЛЬТУРА

РІЧНИК РУСЬКОЇ БУРСИ

СУЧАСНІСТЬ

ТЕХНІЧНІ ВІСТИ

ТРЕМБІТА

УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА: ЦЕЛОСТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

УКРАИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ (УКРАЇНСЬКИЙ ОГЛЯД)

УКРАЇНА

УКРАЇНА В МИНУЛОМУ

УКРАЇНА. НАУКА І КУЛЬТУРА

УКРАЇНА: КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ, ДЕРЖАВНІСТЬ

УКРАІНОЗНАВЕЦЬ

УКРАЇНОЗНАВСТВО. НАУКОВИЙ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ, РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНОЗНАВСТВО. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО

УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОГРAФІЧНИЙ ЩОРІЧНИК

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ОГЛЯД

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОВУЛОК

УКРАЇНСЬКИЙ МОЙСЕЙ

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ АРХІВ

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

УКРАЇНСЬКІ ВАРІАНТИ

УНІВЕРСУМ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ

ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГОЛОС

ХРОНІКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ

ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

ЧЕТВЕР

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЛІТОПИС

ЮНАК

ЯРОСЛАВЩИНА