PRZEMYSKA HISTORIOGRAFIA

 

 

OPRAC. ANNA SICIAK, UZUP. ZENON ANDRZEJEWSKI

BIBLIOGRAFIA PRAC ZENONA ANDRZEJEWSKIEGO ZA LATA 1971–2016

 

 

 OPRAC. ANNA SICIAK

BIBLIOGRAFIA PRAC AUGUSTA STANISŁAWA FENCZAKA ZA LATA 1971–2014

 

 

Zebrał i oprac. Andrzej Koperski

Red. Anna Siciak

BIBLIOGRAFIA PRAC ANDRZEJA KOPERSKIEGO ZA LATA 1966–2017

 

 

OPRAC  ANNA SICIAK

BIBLIOGRAFIA PRAC JERZEGO MOTYLEWICZA ZA LATA 1975–2016