KONTAKT:

 

POŁUDNIOWO - WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY
37 - 700 PRZEMYŚL, ul. Grodzka 3
tel.: +48 16 678-73-33 fax: +48 16 678-64-95     

e-mail:  instytut@pwin.pl