CZASOPISMA NAUKOWE

czasopismomale.jpg

 

 

 

Сіверянський літопис. Всeукраїнський науковий журнал.

 

[Siweriański latopis. Wszechukraińskie czasopismo naukowe] Чернігів 2016, Nr 6 (132), 204 ss.

 

W czasopiśmie ukazują się artykuły z archeologii, historii, historiografii, literaturoznawstwa, historii sztuki, filozofii, gospodarki i wielu innych dziedzin wiedzy. Czasopismo zawiera ciekawe wspomnienia, materiały etnograficzne i folklorystyczne, biogramy znanych działaczy, informacje o nowych książkach. Ukazują się w nim również historyczne dokumenty z naukowymi komentarzami.

Ukraina Moderna.jpg

 

 

 

Україна Модерна” [Nowoczesna Ukraina] 2016, № 23: Перша світова: українська перспектива [Pierwsza wojna światowa: ukraińska perspektywa], Харків 2016, 326 ss.

 

 

 

Kolejny tom wydawanego przez Instytut Badań Historycznych Uniwersytetu Lwowskiego naukowego czasopisma pt. „Ukrajina Moderna” poświęcony jest pierwszej wojnie światowej widzianej z perspektywy interesu ukraińskiego. Zawiera on przede wszystkim materiały z międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Ґвідо ГАУСМАН, У який спосіб можна написати сьогодні історію Першої світової війни? Про українську перспективу в европейській історії Першої світової війни (Пропозиції до дискусії)

 

Artykuły

 

Оксана ДУДКО, Між національною і популярною культурою: театри в окупованому Львові (вересень 1914 року – червень 1915 року)

 

Михайло ГАУХМАН, Брат і сестра: самопрезентація провінційної молоді під час Першої світової війни (за матеріялами опублікованого архіву луганської сім’ї Локотошів)

 

Оксана КУЗЬМЕНКО, Перша світова війна в українській фольклорній традиції

 

Олег ПАВЛИШИН, Емансипація жінки-селянки в роки Першої світової війни. «Бабська революція» 1918 р. у Східній Галичині

 

Artykuły dyskusyjne

 

Ярослав ГРИЦАК, Незрозуміла війна

 

Ігор ЖУК, «Теорія архітектурних цивілізацій»: критичні уваги з приводу монографії Маркіяна Прокоповича «Habsburg Lemberg: Architecture, Public Space, and Politics in the Galician Capital, 1772–1914» (Purdue University Press: West Lafayette, 2009)

 

Recenzje

 

Natalie KONONENKO, Natalia Khanenko-Friesen, Ukrainian Otherlands? Diaspora, Homeland, and Folk Imagination in the Twentieth Century (University of Wisconsin Press, 2015)

 

Julia MALITSKA, Between Change and Stagnation: Social Estates and Autocracy in Imperial Russia: Review on a book by Alison K. Smith, For the Common Good and Their Own Well-Being. Social Estates in Imperial Russia (Oxford University Press, Oxford and New York 2014)

 

Михайло ГАУХМАН, The Emergence of Ukraine. Self-Determination, Occupation, and War in Ukraine, 1917–1922 / Edited by Wolfram Dornik; translated from the German by Gus Fagan (Edmonton and Toronto: Canadian Institute of Ukraine Studies Press, 2015)

 

Михайло КАЗАКОВ, Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць / за наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь (Київ: ТОВ "АРТ КНИГА", 2015)

 

Аліна ЗУБКОВИЧ, Nataliya Danilova, The Politics of War Commemoration in the UK and Russia (Palgrave Macmillan, 2015)

 

Юрій ЛАТИШ, Alexander von Plato. The End of the Cold War? Bush, Kohl, Gorbachev, and the Reunification of Germany (Palgrave Macmillan, 2015)

 

Adrian MANDZY, Stories of Khmelnytsky. Competing Literary Legacies of the 1648 Ukrainian Cossack Uprising /Ed. by Amelia M. Glaser (Stanford University Press, 2015)

 

Daria MATTINGLY, Stalin and Europe: Imitation and Domination, 1928-1953 / Ed. by Timothy Snider and Ray Brandon (Oxford University Press, 2014)

 

Olga GONTARSKA, Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives / Edited by Małgorzata Pakier and Joanna Wawrzyniak (Berghahn Books, 2015)

 

Олена ДЖЕДЖОРА,  Carlo Alberto Brioschi. Breve Storia della Corruzione: Dall’età antica ai giorni nostri (Milano: TEA, 2004)