CZASOPISMA NAUKOWE

 

 

 

Ukraińskie czasopismo historyczne.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українськийісторичнийжурнал [Ukraińskie czasopismo historyczne],Kijów 2019,nr 2, 240 s.

 

Зміст:

ІСТОРИЧНІСТУДІЇ

***

До 450-річчяЛюблінськоїунії

Старченко Н. Люблінська унія як ресурс формування концепту політичного „народу руського” (1569-1648 рр.).

Михайловський В. Сенатори Руського, Подільського та Белзького воєводств на Люблінському сеймі 1569 р.

Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення.

***

Блануца А., Вікторова Л. З історії формування маєткових комплексів князів Чорторийських у Великому князівстві Литовському (кінець XV-XVI ст.).

Станіславський В. Російсько-турецькі суперечності щодо чорноморського торговельного сполучення (на прикладі подорожі купців на чолі з І.Кадміним у 1702-1703 рр.).

Danylenko O., Kononenko V. National Education in a Context of Preserving Identity of Jewish Communities of Podillia.

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Куций І. Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором.

Романова О. Становлення музейної єгиптології України: лист С.В.Доніча до П.П.Курінного.

ДИСКУСІЇ

Корнат М. Від війни між імперіями до геополітичної революції у Центрально-Східній Європі.

ПУБЛІКАЦІЇ

Гадяцьке продовження „Літопису Грабянки” з 1758 р. (вступна стаття й публікація Д.Вирського).

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Реєнт О., Сердюк О. Торговельний баланс України на початку ХХ ст. (А.Климов).

Мальшина К. Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941) (М.Станчев).

Калакура Я. Методологія історіографічного дослідження (В.Масненко).

ХРОНІКА

Масненко В., Тельвак В. Міжнародна наукова конференція „Спільна спадщина. Річ Посполита Обох Народів в польській та українській історичній думці XIX-XX ст.”

ЮВІЛЕЇ

Барановська Н., Січкаренко Г. До 80-річчя доктора філософських наук, професора В.Онопрієнка.

Надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ.

 

 

zapiski.jpg

 

 

 

 

 

Записки товариства імені Шевченка. Т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін [Zapiski Towarzystwa imienia Szewczenki, t. CCLXХI: Prace Komisji Specjalnych Nauk (Pomocniczych) Historii], Lwów 2018, 862 s.

 

 

271 tom „Zapisków NTSz” został poświęcony specjalnym naukom pomocniczym historii. Składa się z 37 artykułów naukowych, dwóch obszernych materiałów oraz dziesięciu recenzji publikacji historycznych i filozoficznych. Publikacja zawiera również studium o charakterze historiograficznym odnośnie specjalnych nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1939-1941. Dużo artykułów posiada ilustracje kontekstualne oraz ilustracje na osobnych arkuszach. Każdy artykuł zawiera krótkie streszczenie w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukrmoderna2017.jpg

 

Україна Модерна” [Nowoczesna Ukraina] 2017,24:Єврейські Історії Українських Теренів, [Żydowskie Historie Ukraińskich Terenów] Харків-Львів 2017, 316 ss.

 

 

Kolejny tom wydawanego przez Instytut Badań Historycznych Uniwersytetu Lwowskiego naukowego czasopisma pt. „Ukrajina Moderna” poświęcony jest kulturowym i politycznym aspektom żydowskiej historii ukraińskich terenów. Część materiałów bada Holocaust i specyfikę stosunków ukraińsko-żydowskich podczas II wojny światowej. Większość tekstów w tym numerze napisali autorzy, którzy zajmują się tworzeniem programu „Studiów Żydowskich” w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim, a także inni badacze ukraińscy i zagraniczni.

 

Spis treści

Від редакції

 

Artykuły

 

Святослав ПАХОЛКІВ,  Боргова проблема галицьких кагалів: до історії її виникнення та вирішення за Марії Терезії та Йосифа II

 

Богдан БАЛАБАН, Тарас ГАЙДУК,  Карпатська Україна та єврейське питання (жовтень 1938 – березень 1939)

 

Юрій РАДЧЕНКО,  Українська поліція та Голокост на Донбасі

 

Михайло МАРТИНЕНКО,  Спроба єврейського погрому в радянському Львові. Справа 14 червня 1945 року

 

Оксана СІКОРСЬКА,  Порятунок євреїв у колективній памяті галичан на прикладі Унева та Унівської Лаври

 

Artykuły recenzyjne

 

Микола БАЛАБАН,  Проблеми замкнених наративів та можливі шляхи їх подолання. Роздуми над двома книгами про насильство у Львові 1941 року. Рецензія на: Dieter Schenk. Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostrgazzien (Bonn, 2007); Андрій Боляновський. Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування (Львів, „Видавництво Львівської політехніки”, 2011)

 

Ернест ГИЙДЕЛ,  Ахіллесова діра. Рецензія на: Raz Segal, Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown, and Mass Violence, 1914-1945 (Stanford: Stanford University Press, 2016)

 

Hugo LANE,  Iryna Vyshko. The Politics of Cultural Retreat: Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-1867 (Yale University Press, 2015)

 

Forum

 

Дискусія навколо книжки Тімоті Снайдера Black Earth: The Holocaust as History and Warning (New York: Tim Duggan Books, 2015)

 

Uczestnicy:

Antony POLONSKY, Timothy Snyder. Black Earth The Holocaust as History and Warning (New York: Tim Duggan Books, 2015)

 

Дітер ПОЛЬ,  Нова інтерпретація масового винищення євреїв в Україні?

 

Кай СТРУВЕ,  Black Earth: The Holocaust as History and Warning (New York: Tim Duggan Books, 2015)

 

Timothy SNYDER, Lecture delivered on reception of the Annetje Fels Kupferschmidt Award from the Dutch Auschwitz Committee on 24 January, 2016

Prace zreferowane

 

Кай СТРУВЕ,  ОУН(б), німці та антиєврейське насильство в Галичині влітку 1941 року

Archiwum

 

Олег ПАВЛИШИН,  Тигр у підніжжя галицького Сіону: Буськ очима Клємансо

 

Жорж КЛЄМАНСО,  Буськ

Recenzje

 

Сабіна КОТОВА,  Жінки Центральної та Схидної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць / за наук. ред. докторки істор. наук Г.Грінченко. канд. істор. наук К.Кобченко. канд. істор. наук О.Кісь (Київ: ТОВ „АРТКНИГА”, 2015)

 

John-Paul HIMKA,  Eric C. Steinhart. The Holocaust and the Germanization of Ukraine (Cambridge University Press, 2015)

 

Лукаш ЯСІНА,  20 років капіталізму в Україні. Історія однієі ілюзії / упоряд. Кирило Ткаченко (АРТ КНИГА, 2015)

 

Надія КОВАЛЬ,  Thomas D.Grant. Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility and International Law (Palgrave Macmillan, 2015)

 

Анастасія РЯБЧУК,  Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration / Ed. by Michael Bernhard and Jan Kubik (Oxford University Press, 2014)

 

Юлія ЮРЧУК,  Serhy Yekelchyk. The Conflict in Ukraine. What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана ДУДКО,  Simon Rabinovitch. Jewish Rights, National Rites. Nationalism and Autonomy in Late Imperial and Revolutionary Russia (Stanford: Stanford University Press, 2014)

 

Михайло ГАУХМАН,  Іван Монолатій. Вічний жид з Коломиї (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015)