CZASOPISMA NAUKOWE

 

 

 

Zapysky.jpg

 

 

 

 

 

 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: збірник наукових праць [Zapiski Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, zbiór prac naukowych] Львів 2020, вип. 12 (28), 404ss.

 

 

                                                  ЗМІСТ

 

 

 

Ферштей Василь

Шановні читачі!

5

Бойко Юстин

Блаженний Климентій Шептицький:

150-та річниця від дня народження

8

Чорногорська Вікторія

Блаженний Климентій Шептицькийя кавторитет Української грекокатолицько їцеркви: аналіз релігійноїдіяльності

11

Stępień Stanisław

Kazimierz Maria Szeptycki (Błogosławiony o. Klemens studyta): polityk, właściciel ziemski, działacz społeczny i gospodarczy

27

Бойко Юстин

Отець Климентій Шептицький – кандидат на єпископа-помічника Львівської архиєпархії з правами наступництва

53

Чернухін Євген

Архів родини Шептицьких у Прилбичах:

реконструкція, огляд збережених документів

108

Качур Ірина

Родинна бібліотека Шептицьких у Прилбичах

137

Матковський Іван

До питання стосунків братів Шептицьких і євреїв

159

Бойко Юстин

Тесля Тетяна

Про українську церкву і монастир студитів у Вифлеємі: історія одного незавершеного проекту Митрополита Андрея Шептицького

179

Громова Галина

Архівна спадщина Шептицьких у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові: до питання формування архівних збірок

220

Ферштей Василь

Книгозбірня «Студіону» у фондах Львівсько їнаціональної науково ї бібліотеки Україниімені В. Стефаника: фрагмент иісторії, проблемививчення і збереження

238

Кривенко Маргарита

Науковий каталог книгозбірні «Студіону» як «візантійської» бібліотеки: засади та особливості створення

255

Гелитович Марія

Українськііконикінця XV — початку XX ст. зізбірки «Студіон» уколекці ї Національного музеюу Львовіімені Андрея Шептицького

280

Дядюк Мирослава

«АрхівісторіїУнії» якінтегральна частина Візантійсько ї бібліотекийархі вукнигозбірні «Студіон»

299

Купчинська Лариса

Художник Михайло Шалабавка — автор портрета Климентія Шептицького

382