BIBLIOGRAFIE  HISTORYCZNE

Ihor Czornowoł.jpg

Ігор Чорновол,  100 видатних львівʼян [Ihor Czornowoł, 100 wybitnych lwowian, Lwów 2020] 443 s.

 

Książka zawiera sto esejów popularnonaukowych o wybitnych lwowianach XIX i XX wieku. Austriacy, Ormianie, Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Muzułmanie – których nazwiska wypisane są na tablicach historii i kultury światowej. Znaczna część postaci wymienionych w książce była dotychczas mało znana. Eseje ukazały się na łamach „Gazety Lwowskiej” w rubryce „Ludzie Lwowa” w latach 2004-2008. Książka jest bogato ilustrowana. W publikacji zawarto biogramy takich Polaków jak m.in.: Kazimierz Górski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Jacek Kuroń czy Ignacy Mościcki.

 

 

Książka dostępna w PWIN w cenie 40 zł.

 

lista.jpg

 

Сергій Білокінь,  Список репресованої літератури. Заборонені видання 1920-1930-х років [Serhij Biłokiń, Lista represjonowanej literatury. Publikacje zabronione w latach 1920-1930], Kijów 2018, 520 s.

 

 

„Lista represjonowanej literatury” – to projekt literacko-kulturowy słynnego ukraińskiego filologa, historyka i badacza źródeł Serhija Biłokonia i wydawnictwa „Ukraińskie propileje”. W książce umieszczono wcześniej nie publikowaną listę publikacji zabronionych na Ukrainie jako dowody totalitarnej cenzury reżimu komunistycznego. Projekt ma na celu przywrócenie do kulturalnego i naukowego obiegu znacznej ilości ojczystych wydań, zostawionych na marginesie ze względów ideologicznych. Ponadto publikacja zawiera komentarze i dodatki oraz spis wykorzystanej literatury.

 

diło1male.jpg

Костянтин Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

[Kostiantyn Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2015. t. 1: 1880-1889, 640 ss.

 

 

Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów - jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.

 

diło2.jpg

К. Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

[K. Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2016, t. 2: 1890-1894, 608 ss.

 

 Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów – jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.

 

diło3m.jpg

 

К. Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

[K. Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2017, t. 3: 1895-1899, 712 ss.

 

 Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów – jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.

 

Dilo4.jpg

К. Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

К. Курилишин, Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

[K. Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2018, t. 4: 1900-1904, 824 ss.

 

 Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów – jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.