NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE ukrainy

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

 

 

 

 

I.Czornowoł_Zarys z historii Hałyczyny.jpg

 

 

Ігор Чорновол

Нариси з історії Галичини [Ihor Czornowoł, Zarys z historii Galicji, Lwów 2017] 432 s.

 

 

Książka zawiera prace z dziejów Galicji, ze szczególnym uwypuklaniem historii poszczególnych regionów historycznych. Autor poczynając od dyskusji dotyczących kwestii zmiany etnonimu narodowego społeczności ruskiej z „Rusinów” na Ukraińców, pisze o sprawach politycznych m.in. o wypływie kijowskiego prof. Włodzimierza Antonowycza na ówczesne kręgi polityczne Austro-Węgier, a nawet na samego cesarza Franciszka Józefa I. Nie stroni także od tematyki XIX-wiecznego życia towarzyskiego i miejscowej obyczajowości. Znaleźć tam można np. informację, jak w pojedynku stoczonym w 1889 r. na lwowskiej Pohulance poseł ukraiński Teofil Okuniewski odciął ucho innemu z posłów Tomisławowi Rozwadowskiemu; jak książęta Sapiehowie marzyli o projektowanym przez kanclerza Ottona Bismarcka tronie kijowskim Królestwa Ruskiego; jak Jan Fedorowicz (gente Ruthenus natione Polonus) bohatersko bronił Warszawy w 1831 r., a potem pisał filozoficzne traktaty, zaś jego syn w Wiedniu wspólnie z Arturem Grottgerem zalecał się do miejscowych panien, a później nie żałował pieniędzy na rozwój ukraińskiego ruchu narodowego. W książce nie brak także informacji o innych galicyjskich osobistościach: o ojcu Walerianie Kalince, księciu Romanowi Czartoryskiemu, Iwanie France.

Ihor Czornowoł w swych rozważaniach nie stroni także od współczesności zamieszczając recenzje wydawanych współcześnie książek, ponadto pisząc m.in., jak pewien amerykański prof. filologii klasycznej Daniel Mendelsohn przyjechał do Bolechowa w nadziei na ustalenie, w jaki sposób w czasie Holocaustu zginęło 6 jego kuzynów, a potem wydał na ten temat w 2007 r. w Nowym Jorku znakomitą książkę historyczną. Inna zamieszczona w pracy recenzja dotyczy wydanej po polsku książki Aleksandry Matjuchiny opisującej z wielką swadą, niekiedy ocierając się o komizm, powojenne życie codzienne w radzieckim Lwowie.

         Książka Ihora Czornowiła ma więc znaczenie dla wszystkich którzy interesują się dziejami Galicji nie tylko w okresie galicyjskim, a także dla biografistów i historiografów tego regionu.

 

Książka dostępna w PWIN w cenie 35 zł.

 

 

 

02m.jpg

 

 

 

 

Тетяна Таїрова-Яковлева  Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини. [Tetiana Tajirowa-Jakowlewa, Codzienność, czas wolny i tradycje kozackiej elity Hetmańszczyzny, Kijów 2017] 184 s.

 

W książce na podstawie licznych źródeł opisano życie codzienne, wygląd zewnętrzny, stroje starszyzny kozackiej z okresu Hetmańszczyzny (XVII – początek XVIII w.). Przedstawiono także rolę kobiet tej epoki, które nie wstydziły się wtrącać w poważne sprawy polityczne, nierzadko kierując swoimi mężami i synami oraz demonstrując uparty charakter. Poszczególne rozdziały poświęcono kulturze, edukacji, czasowi wolnemu, charakterystycznym normom postępowania, oraz przybliżeniu cnót moralnych ukraińskiej elity, która chociaż zapożyczyła dużo ze Wschodu, a jeszcze więcej z Zachodu, jednak zachowywała własne zwyczaje i tradycje, stwarzając jednocześnie niepowtarzalne i zróżnicowane społeczeństwo.

 

 

 

pasternak.jpg

 

 

 

ТАРАС РОМАНЮК  Ярослав Пастернак [TARAS ROMANIUK, Jarosław Pasternak, Lwów 2018] 424 s.

 

 

Wśród wybitnych postaci na Ukrainie Jarosław Pasternak zajmuje ważne miejsce. Jego wkład w rozwój nauki archeologicznej mierzy się poprzez lata owocnej pracy, dziesiątki przeprowadzonych wypraw terenowych, znaczną ilość wydanych książek, artykułów i sprawozdań. Dla współczesnych badaczy spuścizna naukowca jest podstawą do dalszych studiów nad przeszłością Ukrainy.

Na przykładzie biografii Jarosława Pasternaka można śledzić skomplikowane losy ukraińskich intelektualistów pod koniec XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku. Urodził się w Monarchii Austro-Węgierskiej, tytuł doktora archeologii otrzymał na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy), pracował zawodowo w II Rzeczpospolitej, ostatnie lata życia spędził w Kanadzie tam też zmarł. Jarosław Pasternak przeżył ciekawe i długie życie, poznał smutek strat oraz radość osiągnięć, ale jego dorobek naukowy jeszcze nie został doceniony.