NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE ukrainy

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

 

 

 

 

I.Czornowoł_Zarys z historii Hałyczyny.jpg

 

 

Ігор Чорновол

Нариси з історії Галичини [Ihor Czornowoł, Zarys z historii Galicji, Lwów 2017] 432 s.

 

 

Książka zawiera prace z dziejów Galicji, ze szczególnym uwypuklaniem historii poszczególnych regionów historycznych. Autor poczynając od dyskusji dotyczących kwestii zmiany etnonimu narodowego społeczności ruskiej z „Rusinów” na Ukraińców, pisze o sprawach politycznych m.in. o wypływie kijowskiego prof. Włodzimierza Antonowycza na ówczesne kręgi polityczne Austro-Węgier, a nawet na samego cesarza Franciszka Józefa I. Nie stroni także od tematyki XIX-wiecznego życia towarzyskiego i miejscowej obyczajowości. Znaleźć tam można np. informację, jak w pojedynku stoczonym w 1889 r. na lwowskiej Pohulance poseł ukraiński Teofil Okuniewski odciął ucho innemu z posłów Tomisławowi Rozwadowskiemu; jak książęta Sapiehowie marzyli o projektowanym przez kanclerza Ottona Bismarcka tronie kijowskim Królestwa Ruskiego; jak Jan Fedorowicz (gente Ruthenus natione Polonus) bohatersko bronił Warszawy w 1831 r., a potem pisał filozoficzne traktaty, zaś jego syn w Wiedniu wspólnie z Arturem Grottgerem zalecał się do miejscowych panien, a później nie żałował pieniędzy na rozwój ukraińskiego ruchu narodowego. W książce nie brak także informacji o innych galicyjskich osobistościach: o ojcu Walerianie Kalince, księciu Romanowi Czartoryskiemu, Iwanie France.

Ihor Czornowoł w swych rozważaniach nie stroni także od współczesności zamieszczając recenzje wydawanych współcześnie książek, ponadto pisząc m.in., jak pewien amerykański prof. filologii klasycznej Daniel Mendelsohn przyjechał do Bolechowa w nadziei na ustalenie, w jaki sposób w czasie Holocaustu zginęło 6 jego kuzynów, a potem wydał na ten temat w 2007 r. w Nowym Jorku znakomitą książkę historyczną. Inna zamieszczona w pracy recenzja dotyczy wydanej po polsku książki Aleksandry Matjuchiny opisującej z wielką swadą, niekiedy ocierając się o komizm, powojenne życie codzienne w radzieckim Lwowie.

            Książka Ihora Czornowiła ma więc znaczenie dla wszystkich którzy interesują się dziejami Galicji nie tylko w okresie galicyjskim, a także dla biografistów i historiografów tego regionu.

 

Książka dostępna w PWIN w cenie 35 zł.

 

 

 

02m.jpg

 

 

 

 

Тетяна Таїрова-Яковлева  Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини. [Tetiana Tajirowa-Jakowlewa, Codzienność, czas wolny i tradycje kozackiej elity Hetmańszczyzny, Kijów 2017] 184 s.

 

W książce na podstawie licznych źródeł opisano życie codzienne, wygląd zewnętrzny, stroje starszyzny kozackiej z okresu Hetmańszczyzny (XVII – początek XVIII w.). Przedstawiono także rolę kobiet tej epoki, które nie wstydziły się wtrącać w poważne sprawy polityczne, nierzadko kierując swoimi mężami i synami oraz demonstrując uparty charakter. Poszczególne rozdziały poświęcono kulturze, edukacji, czasowi wolnemu, charakterystycznym normom postępowania, oraz przybliżeniu cnót moralnych ukraińskiej elity, która chociaż zapożyczyła dużo ze Wschodu, a jeszcze więcej z Zachodu, jednak zachowywała własne zwyczaje i tradycje, stwarzając jednocześnie niepowtarzalne i zróżnicowane społeczeństwo.