NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

 

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

06m.jpg

  Візитації василіанських монастирів Перемишльської єпархії 1747-1767 років. Red. Юрій Стецик [Wizytacje klasztorów bazyliańskich diecezji przemyskiej w latach 1747-1767, Żółkiew 2016] 232 s.

 

Książka zawiera odpisy z księgi protokołów wizytacji klasztorów bazyliańskich z lat 1747-1767, które znajdują się w Centralnym Historycznym Archiwum Państwowym Ukrainy we Lwowie. W publikacji zamieszczono tylko te dokumenty, które opisują klasztory przemyskiej unickiej diecezji z drugiej połowy XVIII w. W książce przedstawiono najbardziej reprezentatywne teksty protokołów za poszczególne lata, a w załączonym wykazie umieszczono dane z odnalezionych przez redaktora wizytacji z innych lat, których treść została już opublikowana albo też przechowywane są w zbiorach rękopiśmiennych w różnych archiwach na terenie Ukrainy.