NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE KULTURY I SZTUKI

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

 

 

 

 

olena.jpg

 

Олена Подобєд,  Українська планета ДіПі: культура та повсякдення. [Ołena Podobjed,  Ukraińska planeta DiPi: kultura i codzienność], Żytomierz 2018, s. 396.

 

 

W książce na podstawie szerokiej bazy źródłowej przedstawiono życie kulturalne i codzienność osób deportowanych i uchodźców z Ukrainy do Niemiec Zachodnich w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Przeanalizowano przyczyny migracji Ukraińców w czasie II wojny światowej, skład i status prawny ukraińskich osób deportowanych i uchodźców, ich nastroje społeczno-psychologiczne podczas adaptacji do życia w powojennych Niemczech Zachodnich. Zbadano rozwój ukraińskiej oświaty, nauki i sztuki, a także życie kościelno-religijne i sportowe w epoce DiPi (przesiedleńców). Scharakteryzowano codzienność osób deportowanych i uciekinierów z Ukrainy. Określono właściwości funkcjonowania ukraińskiej rodziny, obchodzenie świąt i spędzanie czasu wolnego w powojennych Niemczech Zachodnich.