Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu

ul. GRODZKA 3 TEL.: +48 16 678-73-33

E-MAIL: instytut@pwin.pl *** www.pwin.pl

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. I O/Przemyśl nr 84 1240 2568 1111 0000 3629 4187

 

Wyprzedaż kresowych książek PWIN:

 

1.    Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej — idea a rzeczywistość - t.4, red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 464 – cena 10 zł.

2.      Ustawy rządu duchownego i inne pisma biskupa Innocentego Winnickiego (XVII w.), Przemyśl 1998, s. 108 – cena 5 zł

3.    Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 1, red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s.426 – cena 15 zł

4.    Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 2, red. S. Stępień, Przemyśl 1999, s.248 – cena 15 zł

5.    Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 2001, s.220 – cena 15 zł

6.    Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 4, red. S. Stępień, Przemyśl 2004, s.242 – cena 15 zł

7.    Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 5, red. S. Stępień, Przemyśl 2005, s.304 – cena 15 zł

8.    Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 6, red. S. Stępień, Przemyśl 2012,s. 384 – cena 10 zł

9.    Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 7, red. S. Stępień, Przemyśl 2014,s. 350 – cena 10 zł

10.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 8, red. S. Stępień, Przemyśl 2014,s. 400 – cena 10 zł

11.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, t. 9, red. S. Stępień, Przemyśl 2019,s. 394 – cena 30 zł

12.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 2: lata 1939-1945, t. 1, red. S. Stępień, Przemyśl 2015, s. 304 – cena 10 zł

13.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 2: lata 1939-1945, t. 2, red. S. Stępień, Przemyśl 2015, s. 370 – cena 10 zł

14.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 3: lata 1945-1991, t. 1, red. S. Stępień, Przemyśl 2016, s. 308 – cena 10 zł

15.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 3: lata 1945-1991, t. 2, red. S. Stępień, Przemyśl 2017, s. 354 – cena 15 zł

16.  „Studia Przemyskie”, t. 2, Przemyśl 2004, s. 276 – cena 10 zł

17.  „Studia Polsko-Ukraińskie”, t. 1, Przemyśl 2006, s. 293 – cena 10 zł

18.  R. Głowacki, Zapiski z okresu stanu wojennego w Przemyślu (1981-1983), Przemyśl 2011, s. 240 – cena 10 zł

19.  A. Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl 2012, s. 438 – cena 10 zł

20.  A. Siciak, Druki przemyskie 1754 - 1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 2002, s. 430 – cena 5 zł

21.  B. Kudryk, Dzieje muzyki ukraińskiej w Galicji w latach 1829-1873, Przemyśl 2001, s. 140 – cena 10 zł.

22.  Tadeusz Sopel, Niezależny ruch chłopski „Solinarność" w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989, dokumenty — wspomnienia — refleksje Przemyśl 2000, ss. 264 – cena 5 zł

23.  Stanisław Przybyłowski, Chłopi pod panowaniem bolszewickim. Notatki, wrażenia i refleksje z pobytu w Rosji Sowieckiej, Przemyśl 2001, s. 208 – cena 10 zł

24.  Stanisław Stępień, Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998 Przemyśl 1999, s. 220 – cena 3 zł.

25.  Helena z Seifertów Jabłońska, Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914-1915), Przemyśl 2017, s. 647 – cena: 45,00 zł

26.  Krzysztof Dawid Majus „Wielkie Oczy. Studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka” Przemyśl 2013, s.552 – cena 40,00 zł

27.  Aleksander Kolańczuk, Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym w II RP, Przemyśl 2019, s. 394 –cena: 40,00 zł

28.   „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 7: 2001, s. 300 – cena 5 zł

29.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 8: 2002, s. 360 – cena 5 zł

30.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 9: 2003, s. 270 – cena 5 zł

31.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 10: 2004, s. 416 – cena 5 zł

32.   Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 11: 2005, s. 328 – cena 5 zł

33.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 12: 2006, s. 400 – cena 5 zł

34.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 13: 2007, s. 360 – cena 5 zł

35.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 14: 2008-2011, s. 262 cena 5 zł

36.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 15: 2012, s. 316 - cena 5 zł

37.  „Biuletyn Ukrainoznawczy" (Wołyń 1943) nr 16/17: 2013-2014, s. 424 – cena 20 zł

 

zamówienia można składać

w Południowo-Wschodnim Instytucie Naukowym, ul. Grodzka 3, 37-700 Przemyśl, Tel.: +48 16 678-73-33; telefonicznie oraz pocztą elektroniczną e-mail: instytut@pwin.pl

Informujemy, że Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu posiada numer NIP 795-10-02-924.