KSIĄŻKI POLECANE

 

 

 

micel.jpg

 

 

 

 

franko.jpg

 

 

 

 

 

 

Mychajło Micel

 

 

Polityka i paranoja: Komunistyczna Partia Ukrainy

w walce przeciwko „międzynarodowemu syjonizmowi”

(1953-1986).

Zarys udokumentowanej historii.

 

 

Polecamy zwłaszcza rozdział 9: Zagraniczny front polityczny: Konfrontacje z polskimi i czechosłowackimi „rewizjonistami” i „syjonistami”.

 

 

wyd.  „Duch i Litera”

Narodowy Uniwersytet „Kijowsko-Mohylańska Akademia”

Centrum Badawcze Historii i Kultury Żydów Europy Wschodniej

ISBN 978-966-378-834-0

Treść publikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Grelka and Stephan Rindlisbacher (eds.)

 

“Our Work with the Masses

Is Not Worth a Kopeck …”

A Document Collection on German

and Polish Rural Soviets in Ukraine during the NEP, 1923–1929

 

HarrassowitzVerlagWiesbaden2021

ISBN 978-3-447-11766-1

Spis treści

Streszczenie

30lato.jpg

 

 

30 LAT STOSUNKÓW MIĘDZY POLSKĄ

A NIEPODLEGŁĄ UKRAINĄ

Doświadczenia a perspektywy

 

Praca zbiorowa pod redakcją

Stanisława Stępnia

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja

Warszawa 2021

ISBN 978-83-961116-4-7

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              okladkaallegro.png

 

 

 

 

 

 

SOJUSZ POLSKO-UKRAIŃSKI 1920 ROKU

Refleksje nad przeszłością – myśli o przyszłości

 

Praca zbiorowa pod redakcją

Jana Matkowskiego i Stanisława Stępnia

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja

Warszawa 2020

ISBN 978-83-947122-9-7

 

 

                                                     SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Michał Dworczyk, Jan Dziedziczak, Ihor CEPENDA,

Rafał DZIĘCIOŁOWSKI

9

NOTA EDYTORSKA

Lilia LUBONIEWICZ, Stanisław STĘPIEŃ

16

CZĘŚĆ PIERWSZA

ARTYKUŁY NAUKOWE

Jan PISULIŃSKI

Jak doszło do sojuszu polsko-ukraińskiego1920 roku?

21

МиколаКУЧЕРЕПА

Варшавськийдоговір 1920 року: генезис, проблеми, наслідки

31

Stanisław STĘPIEŃ

„Wskazywanie na dzieje polsko-ukraińskich nieporozumień w przeszłości nie jest argumentem dla współczesności”. Ataman Symon Petlura w kwestii sojuszu z Polską

41

МиколаЛИТВИН

Українсько-польськебойовебратерствов антибільшовицькійкампанії

63

Lucjan FAC

Polska broń pancerna w kontekście wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Polskie czołgi w obronieLwowa

77

Jacek MAGDOŃ

„Polskie Termopile”, czyli bój pod Zadwórzem –

17 sierpnia 1920 roku

87

Tomasz ZAJĄC

Sowiecki system umocnień granicznych z lat 1939-1941. Linia Mołotowa na przykładzie punktu oporu Przemyśl

99

Любомир ХАХУЛА

СоюзПілсудського-Петлюри 1920 року: ландшафткультурноїпам’яті

111

Jan MATKOWSKI

Mitteleuropa, „Russkij Mir” czy Międzymorze?

125

Євген МАГДА

Польща – Україна: траєкторіяспільногорозвитку

141

Ігор ГУРАК,

Лариса ЛЕЩЕНКО

МожливостіПольщіщодопоглибленняєвропеїзаціїУкраїни в контекстіросійськихзагроз

147

Ігор ТОДОРОВ

Російськаагресія і безпека в Центрально-СхіднійЄвропі: цінноснийвимір

161

CZĘŚĆ DRUGA

PUBLICYSTYKA. REKTROSPEKCJA WYDARZEŃ SPRZED 100 LAT

РоманДАШКЕВИЧ

МаршалПілсудський і початкиукраїнськихзбройнихсил

173

Cyryl TRYLOWSKI

Moja znajomość z Józefem Piłsudskim

177

Paweł SZANDRUK

Geneza umowy kwietniowej z 1920 roku

186

Włodzimierz

BĄCZKOWSKI

Doba niewoli i rok 1920

194

Степан ФЕДАК

Розмова з Маршалом

199

Paweł ZAREMBA

Sojusz polsko-ukraiński z roku 1920

204

Kazimierz TRĘBICKI

„Federalizm” i „imperializm” Józefa Piłsudskiego

212

Іван КЕДРИН

CимонПетлюра – просебе

216

CZĘŚĆ TRZECIA

WSPOMNIENIA O REDAKTORZE MIROSŁAWIE ROWICKIM

MIROSŁAW MACIEJ ROWICKI (1953-2020)

(Andrzej KLIMCZAK, Stanisław STĘPIEŃ)

225

Piotr CIARKOWSKI

Tak naprawdę poznaliśmy się dopiero w Jaremczu

229

Konstanty

CZAWAGA

Piramida galicyjska Mirka Rowickiego

231

Oleg DUBISZ

A może to on odgadł Boży kod

233

Jerzy HICKIEWICZ

Mirek pozostawił ślad na ziemi

235

Wojciech

JANKOWSKI

Człowiek niezastąpiony

237

Adam Rafał

Kaczyński

Cenił realną wiedzę i konkretne doświadczenie

239

Andrzej KLIMCZAK

Będziesz z nami nadal

241

Jerzy LUBACH

Komu potrzebni są Polacy na Ukrainie? Mirekwiedział

243

Antoni

RADCZENKO

Przyjechał z Polski i został jednym z nich

247

Krzysztof

SZYMAŃSKI

Nasz Mirek – szef, przyjaciel i osoba bliska

250

ПриїхавізВаршавиі ставоднимізнac – поляківтаукраїнців

(Jan MATKOWSKI)

253

Wykaz wybranej literatury

257

Notki o autorach

267

Indeks osób w języku polskim

277

Indeks osób w języku ukraińskim

285

 

 

 

 

 

             

 

 

            

 

bortne1.jpg

 

 

bortne2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

burzany.jpg

 

 

 

 

 

Joanna Karbarz-Wilińska,  Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925–1939), Gdańsk-Warszawa 2020, 308 s. ISBN 978-83-8229-025-7

 

Książka wypełnia lukę w historiografii polskiej w zakresie badań nad życiem politycznym społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Autorka podjęła się bowiem analizy ukraińskiego nurtu konserwatywnego związanego z greckokatolickim biskupem stanisławowskim Grzegorzem (Hryhorijem) Chomyszynem. Ukazuje rolę, jaką w nim odegrał ten hierarcha w inspirowaniu działalność organizacji i partii odwołujących się do wartości chrześcijańskich. W książce zaprezentowana została przede wszystkim działalność Ukraińskiej Katolickiej Partii Ludowej (UKNP) przekształconej w 1932 r. w Ukraińską Odnowę Ludową. Nie zabrakło w publikacji także analizy problemów politycznych i społecznych istotnych w latach międzywojennych nie tylko dla Ukraińców, lecz także dla Polaków.

 

 

 

Spis treści