KSIĄŻKI POLECANE

 

 

 

 

 

Estradowa grupa Trembita.jpg

 

Książka Włodzimierza Pilipowicza jest pierwszym monograficznym opracowaniem estradowego zespołu „Trembita”, działającego w latach 1967-1970 przy wrocławskim oddziale Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Zespół cieszył się w Polsce dużą popularnością. Wystąpił na trzech Festiwalach Ukraińskiej Pieśni i Muzyki:w 1967 r. w Sanoku, w 1968 w Kętrzynie i w 1969 w Koszalinie. Z festiwalu w Koszalinie zachowało się nagranie dokonane przez miejscową rozgłośnię Polskiego Radia. Zaprezentowane wówczas przez „Trembitę” dwie pieśni znalazły się na dołączonej do niniejszej książki płycie CD. W czerwcu 1969 r. zespół wystąpił w popularnym radiowym programie muzycznym „Studio Rytm”. W książce znalazły się krótkie biogramy członków zespołu oraz opis jego repertuar, a także chronologia udokumentowanych koncertów i spis wykonanych nagrań radiowych. Zamieszczono także fotografie, plakaty i inne dokumenty, dziś już o wartości historycznej.

 

Володимир Пилипович, Естрадна група Трембіта”.З історії культурного руху українців у повоєнній Польщі

[Włodzimierz Pilipowicz,  Grupa estradowaTrembita”. Z historii ruchu kulturowego Ukraińców w powojennej Polsce]

Przemyśl 2020, 114s., Wydawnictwo „DOMI”, Przemyśl 2020, ISBN 978-83-945415-3-8 [twarda okładka]

 

 

Зміст

 

 

 

Передмова

9

Біограми членів «Трембіти» та репертуар колективу

28

Хронологія задокументованих концертів і виступів «Трембіти»

35

Радіопередачі з участю «Трембіти»

41

Світлини, факсиміле

 

Світлини

45

Читаючи твої листи, слова Богдана Беркута, музика Ярослава Полянського

61

Синові, слова Євгена Летюка, музика Йосипа Курочка

63

Плакат І фестивалю української естради в Сяноці, 1967 р., художник Володимир Паньків

65

Плакат III фестивалю української пісні і танцю в Кошаліні, 1969 р., художник Андрій Ментух

66

Диплом Ярослава Кузьми за участь у IV щорічному загально-польському огляді аматорських співаків і колективів у Єленій Горі

67

Сторінка архівного каталогу Польського радіо в Кошаліні з даними про радіопередачу з III фестивалю в Кошаліні

68

Замітка в газеті «WieczórWrocławia» про покарання Ярослава Томина і Степана Короля

68

Статті, рецензії, дописи, інтерв'ю

 

Мар'ян Ковальський, Вроцлавська «Трембіта»

71

Адріан Гошовський, Колективна розмова у Вроцлаві

71

Кирило Баницький, Відновлюємо вроцлавську естраду

72

М[ихайло]. Д[звінка]., Перший фестиваль української естради

73

І[ван]. З[інич]., Глядачі – про перший фестиваль

74

Михайло Дзвінка, Пісня, молодість, краса

74

Ярослав Полянський, Чар молодості, краса мелодій, ритм

75

Василь Шост, Більше експериментів

77

Михайло Дзвінка, «Червона троянда» для учасників з'їзду

78

ав [Антін Середницький], Конференція активу УСКТ Вроцлавщини

80

Мирослав Трухан, Розмова з керівником «Трембіти» Ярославом Томином

80

М. Ковальський, Вісті з Вроцлава

83

Міське правління УСКТ у Вроцлаві, Повідомлення

83

І-ка [Ірина Камінська (?)], «Трембіта» на сцені вроцлавського Будинку культури

84

Михайло Дзвінка, Заспіваймо пісню веселеньку

86

«Ґлос Ольштиньскі» про II фестиваль УСКТ

86

М. З. [Степан Демчук], Ольштинська радіостанція про наш фестиваль

87

Ярослав Залітач, II фестиваль був кращий

88

М. Риганич, «Трембіта» в Слупʼї

88

М. Дезет [Михайло Дзвінка], Три питання для «Трембіти»

89

(М), «Трембіта» в новому сезоні

91

ВП УСКТ у Вроцлаві, Подяка

92

ВП УСКТ у Вроцлаві, Подяка

93

Л[юбомир]. А[ндрусечко]., Охоче послухаємо «Трембіту»

93

С. Тирпак, Відкриття клубокав'ярні у Вроцлаві

94

Увага, «Трембіта» в ефірі!

94

В. Підлипчак, Передфестивальний огляд гуртків УСКТ у Вроцлаві

95

Михайло Дзвінка, Наша пісня, наша дума

95

Антін Верба [Антін Середницький], Підтвердження широкогоросту

96

Михайло Дзвінка, Творча і потрібна праця

97

М. Дроздяк, Вроцлавські артисти в Кемблові

98

П. Данилюк, М. Підлипчак, Вроцлавська «Трембіта» в Горцях..

98

Михайло Шумада, Вроцлавська «Трембіта»

100

Василь Софронів-Левицький, Лети, моя пісне, лети…

101

Іван Келечава, Зелене світло - вроцлав'янам

102

Г. Водонос, Виступи «Трембіти»

103

ОрестЗагвойський, З діяльностівроцлавськихуескатівців...

104

С. Хшановська, Дякуємо «Трембіті»

104

[Редакція «Нашого слова»], Готуймося доміжвоєвідських оглядів та IV фестивалю

105

Богуслава Мацієвич, Художні колективи в діяльності УСКТ..

106

 

 

Покажчик імен і географічних назв

 

Звукозапис

 

Тексти пісень, записаних на платівці

 

Коханий. Слова Ігоря Бараха, музика Ігоря Поклада

113

Де синії гори. Слова Дмитра Луценка, музика Ігоря Шамо

114

 

 

 

 

 

 

m.jpg

 

 

 

Iwan Franko. W kręgu Rusinów, Polaków i Żydów. Wybór artykułów ukazujących się w prasie polskojęzycznej pod red. Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego. Warszawa-Lwów-Drohobycz-Winnica 2018, t.2, ss. 464.

Spis treści:

Dr Jan Matkowski

Iwan Franko - rzecznik zasad partnerstwa i współpracy w Galicji 5

Rusini, Polacy, Żydzi

Poemat o stanie Galicyi                                                           19

Krajoznawstwo galicyjskie                                                     30

Zaduszki we Lwowie przed laty 40                                       81

Odrębność Galicji                                                                   96

Stronnictwa polityczne w Galicji                                          103

Organizacja stronnictwa demokratycznego                          111

Dziesięcioro przykazań dla wyborców                                 126

Egzekucja chruniów                                                              128

Kwestja żołądka i kwestja praw politycznych                      130

Ukrainofilstwo galicyjskie                                                    133

Przed wyborami                                                                    140

Bałamuctwa iv ruskiej sprawie                                             153

Filolog z Kulparkowa                                                           157

Tajne stowarzyszenia młodzieży                                           161

Ruthenica                                                                              180

IV obronie praw narodowości ruskiej                                   197

Narodowcy i radykali ruscy                                                  200

Wiec ruski w Turce                                                               213

Program młodych Ukraińców                                               227

Historja o Rusinach                                                               240

Głos chłopa o emigracji                                                         242

Ruch chłopski w Galicyi                                                       247

Zgromadzenie wyborców miasta Lwowa                             264

Legenda o chłopie galicyjskim                                              270

Rusini a katolicyzm                                                               273

Ruskie stronnictwo katolickie                                               280

Patrjotyzm i polityka                                                             285

Fundusze stypendyjne w Galicji                                           288

Teofil Wiśniowski                                                                 293

Nad świeżą mogiłą Jana Dobrzańskiego                               296

W ruskiej i zarazem polskiej sprawie                                    305

Z kół rusińskich                                                                     307

Z mowy Iwana Franki                                                          312

Koalicja rusko-polska                                                            314

Odbudowanie Polski                                                            317

Nieco o stosunkach polsko-ukraińskich                                322

Szlachcic do szlachty                                                            349

Dragomanow o kwestji polskiej                                            353

Pieśń o uobywatelnieniu Żydów                                          364

Papież o morderstwach rytualnych                                       390

Kolonizowanie Galicji przez Żydów                                    393

Żydzi o kwestji żydowskiej                                                  395

Państwo żydowskie                                                              446

Jezuityzm w kwestji żydowskiej                                          451

Walka o krzyż                                                                       458

 

 

 

pawlyczko2.jpg

 

DMYTRO PAWŁYCZKO,  Wspomnienia: tom 3. Kijów: Wydawnictwo „Jarosławiw Wał” 2017, ss. 496, ISBN 978-617-605-026-1

 

 

Prezentowana książka jest już trzecim tomem ciekawych wspomnień Dmytra Pawłyczki. Zawiera wywiady, wiersze, zapisy autora w formie dziennika, zrobione podczas podróży do Nikaragui, wystąpienia i oświadczenia polityczne, w szczególności, o stosunkach polsko-ukraińskich, o konieczności obrony języka ukraińskiego jako fundamentu narodu, o odejściu Ukrainy od wpływu kremlowskiego i należytego poszanowania bohaterów bitwy pod Krutami. Ostatni rozdział zawiera wspomnienia między innymi o Juriju Gagarinie, Leonidzie Kuczmie, Anatoliju Złence czy Wołodymyrze Łytwynie. Ta książka, to dramatyczny obraz Ukrainy XX i początku XXI wieku.

 

 

Zobacz wybrane tłumaczenia

Zobacz kolejne tlumaczenie

Zobacz kolejne tłumaczenie

sojuszpo.jpg

 

 

\

SOJUSZ POLSKO-UKRAIŃSKI 1920 ROKU

Refleksje nad przeszłością – myśli o przyszłości

 

Praca zbiorowa pod redakcją

Jana Matkowskiego i Stanisława Stępnia

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja

Warszawa 2020

ISBN 978-83-947122-9-7

 

 

 

                                     Zobacz spis treści