Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str009.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str009.jpg
str009

PWIN