Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str012.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str012.jpg
str012

PWIN