Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str014.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str014.jpg
str014

PWIN