Biogramy pułkowników i podpułkowników Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej służących w latach 1920-1927 w Wojsku Polskim...

str001.jpg
str001
str002.jpg
str002
str003.jpg
str003
str004.jpg
str004
str005.jpg
str005
str006.jpg
str006
str007.jpg
str007
str008.jpg
str008
str009.jpg
str009
str010.jpg
str010
str011.jpg
str011
str012.jpg
str012
str013.jpg
str013
str014.jpg
str014
str015.jpg
str015
str016.jpg
str016
str017.jpg
str017
str018.jpg
str018
str019.jpg
str019
str020.jpg
str020
str021.jpg
str021
str022.jpg
str022
str023.jpg
str023
str024.jpg
str024
str025.jpg
str025
str026.jpg
str026
str027.jpg
str027
str028.jpg
str028
str029.jpg
str029
str030.jpg
str030
str031.jpg
str031
str032.jpg
str032
str033.jpg
str033
str034.jpg
str034
str035.jpg
str035
str036.jpg
str036
str037.jpg
str037
str038.jpg
str038
str039.jpg
str039
str040.jpg
str040
str041.jpg
str041
str042.jpg
str042
str043.jpg
str043
str044.jpg
str044
str045.jpg
str045
str046.jpg
str046
str047.jpg
str047
str048.jpg
str048
str049.jpg
str049
str050.jpg
str050
str051.jpg
str051
str052.jpg
str052
str053.jpg
str053
str054.jpg
str054
str055.jpg
str055
str056.jpg
str056
str057.jpg
str057
str058.jpg
str058
str059.jpg
str059
str060.jpg
str060
str061.jpg
str061
str062.jpg
str062
str063.jpg
str063
str064.jpg
str064
str065.jpg
str065
str066.jpg
str066
str067.jpg
str067
str068.jpg
str068
str069.jpg
str069
str070.jpg
str070
str071.jpg
str071
str072.jpg
str072
str073.jpg
str073
str074.jpg
str074
str075.jpg
str075
str076.jpg
str076
str077.jpg
str077
str078.jpg
str078
str079.jpg
str079
str080.jpg
str080
str081.jpg
str081
str082.jpg
str082
str083.jpg
str083
str084.jpg
str084
str085.jpg
str085
str086.jpg
str086
str087.jpg
str087
str088.jpg
str088
str089.jpg
str089
str090.jpg
str090
str091.jpg
str091
str092.jpg
str092
str093.jpg
str093
str094.jpg
str094
str095.jpg
str095
str096.jpg
str096
str097.jpg
str097
str098.jpg
str098
str099.jpg
str099
str100.jpg
str100
str101.jpg
str101
str102.jpg
str102
str103.jpg
str103
str104.jpg
str104
str105.jpg
str105
str106.jpg
str106
str107.jpg
str107
str108.jpg
str108
str109.jpg
str109
str110.jpg
str110
str111.jpg
str111
str112.jpg
str112
str113.jpg
str113
str114.jpg
str114
str115.jpg
str115
str116.jpg
str116
str117.jpg
str117
str118.jpg
str118
str119.jpg
str119
str120.jpg
str120
str121.jpg
str121
str122.jpg
str122
str123.jpg
str123
str124.jpg
str124
str125.jpg
str125
str126.jpg
str126
str127.jpg
str127
str128.jpg
str128
str129.jpg
str129
str130.jpg
str130
str131.jpg
str131
str132.jpg
str132
str133.jpg
str133
str134.jpg
str134
str135.jpg
str135
str136.jpg
str136
str137.jpg
str137
str138.jpg
str138
str139.jpg
str139
str140.jpg
str140
str141.jpg
str141
str142.jpg
str142
str143.jpg
str143
str144.jpg
str144
str145.jpg
str145
str146.jpg
str146
str147.jpg
str147
str148.jpg
str148
str149.jpg
str149
str150.jpg
str150
str151.jpg
str151
str152.jpg
str152
str153.jpg
str153
str154.jpg
str154
str155.jpg
str155
str156.jpg
str156
str157.jpg
str157
str158.jpg
str158
str159.jpg
str159
str160.jpg
str160
str161.jpg
str161
str162.jpg
str162
str163.jpg
str163
str164.jpg
str164
str165.jpg
str165
str166.jpg
str166
str167.jpg
str167
str168.jpg
str168
str169.jpg
str169
str170.jpg
str170
str171.jpg
str171
str172.jpg
str172
str173.jpg
str173
str174.jpg
str174
str175.jpg
str175
str176.jpg
str176
str177.jpg
str177
str178.jpg
str178
str179.jpg
str179
str180.jpg
str180
str181.jpg
str181
str182.jpg
str182
str183.jpg
str183
str184.jpg
str184
str185.jpg
str185
str186.jpg
str186
str187.jpg
str187
str188.jpg
str188
str189.jpg
str189
str190.jpg
str190
str191.jpg
str191
str192.jpg
str192
str193.jpg
str193
str194.jpg
str194
str195.jpg
str195
str196.jpg
str196
str197.jpg
str197
str198.jpg
str198
str199.jpg
str199
str200.jpg
str200
str201.jpg
str201
str202.jpg
str202
str203.jpg
str203
str204.jpg
str204
str205.jpg
str205
str206.jpg
str206
str207.jpg
str207
str208.jpg
str208
str209.jpg
str209
str210.jpg
str210
str211.jpg
str211
str212.jpg
str212
str213.jpg
str213
str214.jpg
str214
str215.jpg
str215
str216.jpg
str216
str217.jpg
str217
str218.jpg
str218
str219.jpg
str219
str220.jpg
str220
str221.jpg
str221
str222.jpg
str222
str223.jpg
str223
str224.jpg
str224
str225.jpg
str225
str226.jpg
str226
str227.jpg
str227
str228.jpg
str228
str229.jpg
str229
str230.jpg
str230
str231.jpg
str231
str232.jpg
str232
str233.jpg
str233
str234.jpg
str234
str235.jpg
str235
str236.jpg
str236
str237.jpg
str237
str238.jpg
str238
str239.jpg
str239
str240.jpg
str240
str241.jpg
str241
str242.jpg
str242
str243.jpg
str243
str244.jpg
str244
str245.jpg
str245
str246.jpg
str246
str247.jpg
str247
str248.jpg
str248
str249.jpg
str249
str250.jpg
str250
str251.jpg
str251
str252.jpg
str252
str253.jpg
str253
str254.jpg
str254
str255.jpg
str255
str256.jpg
str256
str257.jpg
str257
str258.jpg
str258
str259.jpg
str259
str260.jpg
str260
str261.jpg
str261
str262.jpg
str262
str263.jpg
str263
str264.jpg
str264
str265.jpg
str265
str266.jpg
str266
str267.jpg
str267
str268.jpg
str268
str269.jpg
str269
str270.jpg
str270
str271.jpg
str271
str272.jpg
str272
str273.jpg
str273
str274.jpg
str274
str275.jpg
str275
str276.jpg
str276
str277.jpg
str277
str278.jpg
str278
str279.jpg
str279
str280.jpg
str280
str281.jpg
str281
str282.jpg
str282
str283.jpg
str283
str284.jpg
str284
str285.jpg
str285
str286.jpg
str286
str287.jpg
str287
str288.jpg
str288
str289.jpg
str289
str290.jpg
str290
str291.jpg
str291
str292.jpg
str292
str293.jpg
str293
str294.jpg
str294
str295.jpg
str295
str296.jpg
str296
str297.jpg
str297
str298.jpg
str298
str299.jpg
str299
str300.jpg
str300
str301.jpg
str301
str302.jpg
str302
str303.jpg
str303
str304.jpg
str304
str305.jpg
str305
str306.jpg
str306
str307.jpg
str307
str308.jpg
str308
str309.jpg
str309
str310.jpg
str310
str311.jpg
str311
str312.jpg
str312
str313.jpg
str313
str314.jpg
str314
str315.jpg
str315
str316.jpg
str316
str317.jpg
str317
str318.jpg
str318
str319.jpg
str319
str320.jpg
str320
str321.jpg
str321
str322.jpg
str322
str323.jpg
str323
str324.jpg
str324
str325.jpg
str325
str326.jpg
str326
str327.jpg
str327
str328.jpg
str328
str329.jpg
str329
str330.jpg
str330
str331.jpg
str331
str332.jpg
str332
str333.jpg
str333
str334.jpg
str334
str335.jpg
str335
str336.jpg
str336
str337.jpg
str337
str338.jpg
str338
str339.jpg
str339
str340.jpg
str340
str341.jpg
str341
str342.jpg
str342
str343.jpg
str343
str344.jpg
str344
str345.jpg
str345
str346.jpg
str346
str347.jpg
str347
str348.jpg
str348
str349.jpg
str349
str350.jpg
str350
str351.jpg
str351
str352.jpg
str352
str353.jpg
str353
str354.jpg
str354
str355.jpg
str355
str356.jpg
str356
str357.jpg
str357
str358.jpg
str358
str359.jpg
str359
str360.jpg
str360
str361.jpg
str361
str362.jpg
str362
str363.jpg
str363
str364.jpg
str364
str365.jpg
str365
str366.jpg
str366
str367.jpg
str367
str368.jpg
str368
str369.jpg
str369
str370.jpg
str370
str371.jpg
str371
str372.jpg
str372
str373.jpg
str373
str374.jpg
str374
str375.jpg
str375
str376.jpg
str376
str377.jpg
str377
str378.jpg
str378
str379.jpg
str379
str380.jpg
str380
str381.jpg
str381
str382.jpg
str382
str383.jpg
str383
str384.jpg
str384
str385.jpg
str385
str386.jpg
str386
str387.jpg
str387
str388.jpg
str388
str389.jpg
str389
str390.jpg
str390
str391.jpg
str391
str392.jpg
str392
str393.jpg
str393
str394.jpg
str394
str395.jpg
str395
str396.jpg
str396
str397.jpg
str397
str398.jpg
str398
str399.jpg
str399
str400.jpg
str400
str401.jpg
str401
str402.jpg
str402
str403.jpg
str403
str404.jpg
str404
str405.jpg
str405
str406.jpg
str406
str407.jpg
str407
str408.jpg
str408
str409.jpg
str409
str410.jpg
str410
str411.jpg
str411
str412.jpg
str412
str413.jpg
str413
str414.jpg
str414
str415.jpg
str415
str416.jpg
str416
str417.jpg
str417
str418.jpg
str418
str419.jpg
str419
str420.jpg
str420
str421.jpg
str421
str422.jpg
str422
str423.jpg
str423
str424.jpg
str424
str425.jpg
str425
str426.jpg
str426
str427.jpg
str427
str428.jpg
str428
str429.jpg
str429
str430.jpg
str430
str431.jpg
str431
str432.jpg
str432
str433.jpg
str433
str434.jpg
str434
str435.jpg
str435
str436.jpg
str436
str437.jpg
str437
str438.jpg
str438
str439.jpg
str439
str440.jpg
str440
str441.jpg
str441
str442.jpg
str442
str443.jpg
str443
str444.jpg
str444
str445.jpg
str445
str446.jpg
str446
str447.jpg
str447
str448.jpg
str448
str449.jpg
str449
str450.jpg
str450
str451.jpg
str451
str452.jpg
str452
str453.jpg
str453
str454.jpg
str454
str455.jpg
str455
str456.jpg
str456
str457.jpg
str457
str458.jpg
str458
str459.jpg
str459
str460.jpg
str460
str461.jpg
str461
str462.jpg
str462
str463.jpg
str463
str464.jpg
str464
str465.jpg
str465
str466.jpg
str466
str467.jpg
str467
str468.jpg
str468
str469.jpg
str469
str470.jpg
str470
str471.jpg
str471
str472.jpg
str472
str473.jpg
str473
str474.jpg
str474
str475.jpg
str475
str476.jpg
str476
str477.jpg
str477
str478.jpg
str478
str479.jpg
str479
str480.jpg
str480
str481.jpg
str481
str482.jpg
str482
str483.jpg
str483
str484.jpg
str484
str485.jpg
str485
str486.jpg
str486
str487.jpg
str487
str488.jpg
str488
str489.jpg
str489
str490.jpg
str490
str491.jpg
str491
str492.jpg
str492
str493.jpg
str493
str494.jpg
str494
str495.jpg
str495
str496.jpg
str496
str497.jpg
str497
str498.jpg
str498
str499.jpg
str499
str500.jpg
str500
str501.jpg
str501
str502.jpg
str502
str503.jpg
str503
str504.jpg
str504
str505.jpg
str505
str506.jpg
str506
str507.jpg
str507
str508.jpg
str508
str509.jpg
str509
str510.jpg
str510
str511.jpg
str511
str512.jpg
str512
str513.jpg
str513
str514.jpg
str514
str515.jpg
str515
str516.jpg
str516
str517.jpg
str517
str518.jpg
str518
str519.jpg
str519
str520.jpg
str520
str521.jpg
str521
str522.jpg
str522
str523.jpg
str523
str524.jpg
str524
str525.jpg
str525
str526.jpg
str526
str527.jpg
str527
str528.jpg
str528
str529.jpg
str529
str530.jpg
str530
str531.jpg
str531
str532.jpg
str532
str533.jpg
str533
str534.jpg
str534
str535.jpg
str535
str536.jpg
str536
str537.jpg
str537
str538.jpg
str538
str539.jpg
str539
str540.jpg
str540
str541.jpg
str541
str542.jpg
str542
str543.jpg
str543
str544.jpg
str544
str545.jpg
str545
str546.jpg
str546
str547.jpg
str547
str548.jpg
str548
str549.jpg
str549
str550.jpg
str550
str551.jpg
str551
str552.jpg
str552
str553.jpg
str553
str554.jpg
str554
str555.jpg
str555
str556.jpg
str556
str557.jpg
str557
str558.jpg
str558
str559.jpg
str559
str560.jpg
str560
str561.jpg
str561
sygnatura-30.jpg
sygnatura-30

Opis teczki      Właściwości obrazu

PWIN