Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924... - str002.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str002.jpg
str002

PWIN