Materiały dotyczące 40-lecia budowy ukraińskiej katolickiej cerkwi zaśnięcia najświętszej Bogurodzicy 1957-1997

str001.jpg
str001
str002.jpg
str002
str003.jpg
str003
str004.jpg
str004
str005.jpg
str005
str006.jpg
str006
str007.jpg
str007
str008.jpg
str008
str009.jpg
str009
str010.jpg
str010
str011.jpg
str011
str012.jpg
str012
str013.jpg
str013
str014.jpg
str014
str015.jpg
str015
str016.jpg
str016
str017.jpg
str017
str018.jpg
str018
str019.jpg
str019
str020.jpg
str020
str021.jpg
str021
str022.jpg
str022
str023.jpg
str023
str024.jpg
str024
str025.jpg
str025
str026.jpg
str026
str027.jpg
str027
str028.jpg
str028
str029.jpg
str029
str030.jpg
str030
str031.jpg
str031
str032.jpg
str032
str033.jpg
str033
str034.jpg
str034
str035.jpg
str035
str036.jpg
str036
str037.jpg
str037
str038.jpg
str038
str039.jpg
str039
str040.jpg
str040
str041.jpg
str041
str042.jpg
str042
str043.jpg
str043
str044.jpg
str044
str045.jpg
str045
str046.jpg
str046
str047.jpg
str047
str048.jpg
str048
str049.jpg
str049
str050.jpg
str050
str051.jpg
str051
str052.jpg
str052
str053.jpg
str053
str054.jpg
str054
str055.jpg
str055
str056.jpg
str056
str057.jpg
str057
str058.jpg
str058
str059.jpg
str059
str060.jpg
str060
str061.jpg
str061
str062.jpg
str062
str063.jpg
str063
str064.jpg
str064
str065.jpg
str065
str066.jpg
str066
str067.jpg
str067
str068.jpg
str068
str069.jpg
str069
str070.jpg
str070
str071.jpg
str071
str072.jpg
str072
str073.jpg
str073
str074.jpg
str074
str075.jpg
str075
str076.jpg
str076
str077.jpg
str077
str078.jpg
str078
str079.jpg
str079
str080.jpg
str080
str081.jpg
str081
str082.jpg
str082
str083.jpg
str083
str084.jpg
str084
sygnatura-39.jpg
sygnatura-39

Opis teczki      Właściwości obrazu

PWIN