Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str002.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str002.jpg
str002

PWIN