Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str009.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str009.jpg
str009

PWIN