Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str010.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str010.jpg
str010

PWIN