Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - sygnatura-54.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

sygnatura-54.jpg
sygnatura-54

PWIN