Świadectwa poświadczające udział w kursach na diakonów organizowanych przy obozach dla internowanych

str001.jpg
str001
str002.jpg
str002
str003.jpg
str003
str004.jpg
str004
str005.jpg
str005
sygnatura-72.jpg
sygnatura-72

Opis teczki      Właściwości obrazu

PWIN