Zaświadczenia i dekrety wydawane duchownym prawosławnym przez odpowiednie konsystorza poświadczające wypełnianie przez nich...

str001.jpg
str001
str002.jpg
str002
str003.jpg
str003
str004.jpg
str004
str005.jpg
str005
sygnatura-73.jpg
sygnatura-73

Opis teczki      Właściwości obrazu

PWIN