Projekt techniczny obelisku na terenie cmentarza ukraińskiego w Kaliszu projektu Tadeusza Wiekiera wraz z spisem pochowanych... - sygnatura-86.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

sygnatura-86.jpg
sygnatura-86

PWIN