Ewidencje i wykazy emigrantów ukraińskich oraz ich rodzin zamieszkujących w Stanicy Ukraińskiej w Kaliszu i jej okolicach

str001.jpg
str001
str002.jpg
str002
str003.jpg
str003
str004.jpg
str004
str005.jpg
str005
str006.jpg
str006
str007.jpg
str007
str008.jpg
str008
str009.jpg
str009
str010.jpg
str010
str011.jpg
str011
str012.jpg
str012
str013.jpg
str013
str014.jpg
str014
str015.jpg
str015
str016.jpg
str016
str017.jpg
str017
sygnatura-91.jpg
sygnatura-91

Opis teczki      Właściwości obrazu

PWIN