Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str001.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str001.jpg
str001

PWIN