Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str008.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str008.jpg
str008

PWIN