Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str010.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str010.jpg
str010

PWIN