Zdjęcia przedstawiające działaczy kulturalno – oświatowych z obozów internowania żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. - str004.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str004.jpg
str004

PWIN